Digitalizáló (adatrögzítő)

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Jelentkezési határidő: 
2020/10/25

Az Országos Széchényi Könyvtár a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Országos Széchényi Könyvtár, Digitalizáló Osztály, Digitalizáló (adatrögzítő) munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • digitalizálás/szkennelés különféle eszközökkel (pl. síkágyas szkennerek, felsőkamerás szkennerek),
 • képfeldolgozás/utómunkák/nyomtatás meghatározott szabályok és elvek szerint,
 • részvétel a tervszerű digitalizálásban,
 • eseti feladatok teljesítése, részvétel a nevesített szolgáltatások működtetésében, a feladatokhoz kapcsolódó adminisztráció, dokumentum-mozgatás elvégzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányad                 

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Gyakorlott szintű számítógép-kezelés (elektronikus levelzés, irodai alkalmazások, fájlkezelés),
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • képfeldolgozási módszerek és szoftverek ismerete (pl. Adobe Photoshop, Irfanview, XnView, ScanTailor) (fájlformátumok, fájlkonverziók, automatizmusok beállítása, stb.),
 • digitalizáló eszközök /dokumentum-szkennerek használatában való jártasság,
 • mikrofilmes- vagy fényképészeti eljárások ismerete,
 • könyvtári rendszerek ismerete,
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • csapatmunkára való alkalmasság,
 • szellemi és fizikai terhelhetőség,
 • monotonitás-tűrés,
 • kreatív gondolkodás, jó problémamegoldó készség, önállóság,
 • motoros készségek,
 • kommunikációs készségek,
 • pontosság és precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • A végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan
 • Három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázat benyújtásakor az erkölcsi bizonyítványt már megkérte

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Győrffy Szabolcs osztályvezető nyújt, a +36 1 224 3770 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton a Főigazgatói kabinet részére az allaspalyazat[kukac]oszk.hu e-mail címen keresztül.
A tárgy mezőben kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10076/2020/HR, valamint a munkakör megnevezését: „Digitalizáló”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (2) bekezdése alapján 2020. november 1-jével a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakul át, továbbá a Törvény 3. § (1) bekezdése alapján 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony már nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdés szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Erre figyelemmel jelen pályázati kiírás alapján létrejövő jogviszonyra – amennyiben arra 2020. november 1. napját követően kerül sor – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései irányadóak. A Törvény 3. § (9) bekezdésére tekintettel a vezetői pályázatok kiírására 2020. november 1-jéig a Törvény hatálybalépésekor irányadó jogszabályokat kell alkalmazni. Újonnan létesített munkaviszony esetében az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján legfeljebb 3 hónap próbaidő köthető ki.