Irattáros

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Jelentkezési határidő: 
2020/10/27
Az Országos Széchényi Könyvtár a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Országos Széchényi Könyvtár Jogi és igazgatási osztály Irattáros munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Az Országos Széchényi Könyvtár Központi Irattárának működtetése (ezen belül különösen):
  • irattárból kikért anyagok kikeresése, másolat/hiteles másolat készítése,
  • az elintézett iratok irattározása,
  • iratselejtezés,
  • iratok archiválása.
  • ügyiratkezelő rendszer kezelése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
 • középfokú végzettség,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • DMS One dokumentumkezelő rendszer használatának ismerete,
 • ügykezelői alapvizsga,
 • legalább 3 év szakmai tapasztalat,
 • iratkezelési gyakorlat

Elvárt kompetenciák: 

 • felelősségtudat,
 • önálló, gyors munkavégzés,
 • önálló problémamegoldó készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz 
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata 
 • Nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan 
 • Három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázat benyújtásakor az erkölcsi bizonyítványt már megkérte

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 27.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton a Főigazgatói kabinet részére az allaspalyazat@oszk.hu e-mail címen keresztül. 

A tárgy mezőben kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10082/2020/HR , valamint a munkakör megnevezését: „Irattáros”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (2) bekezdése alapján 2020. november 1-jével a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakul át, továbbá a Törvény 3. § (1) bekezdése alapján 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony már nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdés szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Erre figyelemmel jelen pályázati kiírás alapján létrejövő jogviszonyra – amennyiben arra 2020. november 1. napját követően kerül sor – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései irányadóak. A Törvény 3. § (9) bekezdésére tekintettel a vezetői pályázatok kiírására 2020. november 1-jéig a Törvény hatálybalépésekor irányadó jogszabályokat kell alkalmazni. Újonnan létesített munkaviszony esetében az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján legfeljebb 3 hónap próbaidő köthető ki.