Könyvelő

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Jelentkezési határidő: 
2020/10/25

Az Országos Széchényi Könyvtár a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Országos Széchényi Könyvtár, Gazdasági Főosztály, könyvelő munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az intézmény könyvvezetési feladatainak ellátása.
 • Előirányzatok figyelése, vezetése.
 • Beszámolók, mérlegjelentések, ÁFA bevallások összeállításában közreműködés.
 • Munkaköréhez kapcsolódó egyeztetési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók             

Pályázati feltételek:

 • Középfokú gazdasági végzettség
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), számítógépes ismeret
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Költségvetési intézménynél szerzett szakmai tapasztalat
 • Forrás Integrált Ügyviteli program ismerete
 • Mérlegképes könyvelői szakképesítés

Elvárt kompetenciák: terhelhetőség; elemzőkészség; pontosság; szabálytisztelet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan
 • Három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázat benyújtásakor az erkölcsi bizonyítványt már megkérte

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Gézáné osztályvezető nyújt, a +36 1 224-3862 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton a Főigazgatói kabinet részére az allaspalyazat[kukac]oszk.hu e-mail címen keresztül.
A tárgy mezőben kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10078/2020/HR, valamint a munkakör megnevezését: „Könyvelő”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (2) bekezdése alapján 2020. november 1-jével a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakul át, továbbá a Törvény 3. § (1) bekezdése alapján 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony már nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdés szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Erre figyelemmel jelen pályázati kiírás alapján létrejövő jogviszonyra – amennyiben arra 2020. november 1. napját követően kerül sor – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései irányadóak. A Törvény 3. § (9) bekezdésére tekintettel a vezetői pályázatok kiírására 2020. november 1-jéig a Törvény hatálybalépésekor irányadó jogszabályokat kell alkalmazni. Újonnan létesített munkaviszony esetében az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján legfeljebb 3 hónap próbaidő köthető ki.