Könyvtári restaurátor

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Jelentkezési határidő: 
2020/10/25
 
Az Országos Széchényi Könyvtár a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Országos Széchényi Könyvtár Állományvédelmi és Restauráló Osztály Könyvtári restaurátor munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményeibe tartozó dokumentumok javítása, restaurálása, beleértve az összes helyreállító és konzerváló tevékenységet. Restaurálási dokumentáció készítése. Részvétel a könyvtár gyűjteményeiben alkalmilag szükségessé váló állományvédelmi felmérések készítésében.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • emelt szintű szakképesítés, Könyv- és papírrestaurátor OKJ végzettség
 • MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • egyetem, MA papír-bőr tárgyrestaurátor végzettség
 • egy világnyelv ismerete
 • szakmai gyakorlat

Elvárt kompetenciák: 

 • csapatmunkára való alkalmasság, 
 • szellemi és fizikai terhelhetőség, 
 • jó problémamegoldó készség, önállóság, 
 • kommunikációs készségek, 
 • pontosság és precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz 
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata 
 • nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan 
 • három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázat benyújtásakor az erkölcsi bizonyítványt már megkérte
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Diána osztályvezető-helyettes nyújt, a +36 1 487-8667  telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton a Főigazgatói kabinet részére az allaspalyazat@oszk.hu e-mail címen keresztül. 
A tárgy mezőben kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10077/2020/HR , valamint a munkakör megnevezését: „Könyvtári restaurátor”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 28.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (2) bekezdése alapján 2020. november 1-jével a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakul át, továbbá a Törvény 3. § (1) bekezdése alapján 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony már nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdés szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Erre figyelemmel jelen pályázati kiírás alapján létrejövő jogviszonyra – amennyiben arra 2020. november 1. napját követően kerül sor – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései irányadóak. A Törvény 3. § (9) bekezdésére tekintettel a vezetői pályázatok kiírására 2020. november 1-jéig a Törvény hatálybalépésekor irányadó jogszabályokat kell alkalmazni. Újonnan létesített munkaviszony esetében az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján legfeljebb 3 hónap próbaidő köthető ki.