Könyvtáros – Folyamatszabályozási Osztály

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Jelentkezési határidő: 
2020/10/25
 
Az Országos Széchényi Könyvtár a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Országos Széchényi Könyvtár Stratégiai és Folyamatszabályozási Osztály Könyvtáros munkakör betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1014 , Szent György tér 4-5-6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • az OSZK szakmai munkafolyamatainak összegyűjtése, a folyamatleltár összeállítása, vizsgálata, karbantartása,
 • a kulcsfolyamatok meghatározása
 • a folyamatok közötti kapcsolatok feltérképezése
 • a folyamatok leírási módszerének kialakítása 
 • ellenőrzési pontok rendelése a folyamatokhoz
 • a folyamatgazdák képzése, támogatása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 • főiskola
 • angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga
 • könyvtár szakmai – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
Elvárt kompetenciák:
 • pontosság
 • rendszerszintű gondolkodás
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • fényképes szakmai önéletrajz, 
 • a végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata, 
 • nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan, 
 • három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázat benyújtásakor az erkölcsi bizonyítványt már megkérte.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Amberg Eszter főigazgató-helyettes nyújt, a +36 1 232-3514 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton dr. Amberg Eszter főigazgató-helyettes részére, az allaspalyazat@oszk.hu e-mail címen keresztül.
A tárgy mezőben kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10074/2020/HR , valamint a munkakör megnevezését: „Könyvtáros”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 28.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (2) bekezdése alapján 2020. november 1-jével a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakul át, továbbá a Törvény 3. § (1) bekezdése alapján 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony már nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdés szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Erre figyelemmel jelen pályázati kiírás alapján létrejövő jogviszonyra – amennyiben arra 2020. november 1. napját követően kerül sor – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései irányadóak. A Törvény 3. § (9) bekezdésére tekintettel a vezetői pályázatok kiírására 2020. november 1-jéig a Törvény hatálybalépésekor irányadó jogszabályokat kell alkalmazni. Újonnan létesített munkaviszony esetében az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján legfeljebb 3 hónap próbaidő köthető ki.