Könyvtáros (Feldolgozó könyvtáros)

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Jelentkezési határidő: 
2019/09/15

Az Országos Széchényi Könyvtár a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Országos Széchényi Könyvtár Gyűjteményszervezési Igazgatóság, Periodika-feldolgozó Munkacsoport

Könyvtáros (Feldolgozó könyvtáros) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Új indulású kurrens és inkurrens hazai és külföldi periodikumok formai és tartalmi feltárása. A kiadványok tartalmi feltárása az OSZK tezaurusz alkalmazásával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, könyvtárszakos szakirányú végzettség (BA),

•         MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete

•         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         német nyelv alapszintű ismerete

•         Egyetem, MA informatikus könyvtáros oklevél

•         jártasság periodikumok feldolgozásában

•         integrált könyvtári rendszer ismerete

•         adatbázis-kezelési ismeretek

Elvárt kompetenciák:

•         Önálló munkavégzés, pontosság, együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         végzettséget igazoló dokumentumok másolata

•         nyilatkozat személyes adatok kezelésére vonatkozólag

•         a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a kinevezést megelőzően köteles benyújtani

•         A pályázat benyújtásakor az e-mail tárgyában kérjük tüntesse fel a munkakör megnevezését és a pályázati azonosító számot "Feldolgozó könyvtáros 10057/2019/HR"

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedüs Krisztina osztályvezető nyújt, a 06/1/224-3747 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére részére a allaspalyazat@oszk.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 15.