Könyvtári raktáros (2 fő)

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Jelentkezési határidő: 
2019/09/22

Pályázatot hirdetünk könyvtári raktáros (2 fő) munkakör betöltésére.

Az Országos Széchényi Könyvtár a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Országos Széchényi Könyvtár Információszolgáltatási Igazgatóság, Raktári Osztály Könyvtári raktáros (2 fő) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A törzsgyűjteményi anyagok raktárból történő forgalmazása az olvasószolgálati és belső felhasználói rendszerben, a raktári állomány telepítése, az állomány védelmére vonatkozó előírások betartása a könyvtár központi raktárában és telephelyein. A munkarend előre elkészített beosztás szerinti, havonta egy alkalommal szombati munkavégzéssel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, érettségi,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Segédkönyvtáros / könyvtáros asszisztens végzettség,
 • ECDL
 • könyvtárhasználati ismeretek területén szerzett szakmai tapasztalat, adatbázis-kezelési ismeretek, haladó szintű táblázatkezelés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozólag
 • a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a kinevezést megelőzően köteles benyújtani
 • A pályázat benyújtásakor az e-mail tárgyában kérjük tüntesse fel a munkakör megnevezését és a pályázati azonosító számot "Könyvtári raktáros 10060/2019/HR".

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Tamás raktári osztályvezető nyújt, a +361-224-3767 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Humánpolitikai Osztály részére a allaspalyazat@oszk.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.