Kutatási és elemző osztályvezető

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Jelentkezési határidő: 
2020/10/25
 
Az Országos Széchényi Könyvtár a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet, Kutatási és Elemző Osztály Kutatási és Elemző osztályvezető beosztás betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Könyvtári Intézet Kutatási és Elemző Osztálya munkájának irányítása az alábbi jogszabályokban meghatározott feladatok menedzselése:
 • országos könyvtári portál működtetése
 • a könyvtárak és a társadalom közötti kapcsolat fejlesztése
 • szakmai alrendszerek működésének elemzése
 • országos könyvtári statisztikai adatok gondozása, elemzése, bemutatása
 • kutatások és elemzések végzése
 • szakmai információk disszeminációja
 • egyéb az ágazati irányítás részéről megfogalmazott prezentációk, elemzések, beszámolók készítése

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • egyetem, felsőfokú könyvtáros- vagy társadalomtudományi végzettség,
 • egy világnyelv középfokú ismerete
 • tudományos publikációs tevékenység, előadói gyakorlat
 • kiváló szintű adatelemzői gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • országos könyvtári fejlesztésekben való részvétel
 • könyvtárszakmai kutatásokban való részvétel
 • oktatási tevékenység
 • jártasság adatvizualizációban
 • könyvtári területen szerzett szakmai gyakorlat
 • statisztikai elemzőszoftver(ek) felhasználói szintű ismerete
Elvárt kompetenciák: 
 • jó kapcsolatteremtő képesség, 
 • szervező, elemző képesség, 
 • jó publikációs készség, 
 • alkalmasság előadói feladatok betöltésére
 • rendszeresség, pontosság
 • kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, publikációs lista 
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata 
 • Nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan 
 • Három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázat benyújtásakor az erkölcsi bizonyítványt már megkérte
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fehér Miklós igazgató nyújt, a +36 30 242 5370 telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton a Főigazgatói kabinet részére az allaspalyazat@oszk.hu e-mail címen keresztül. 
A tárgy mezőben kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10079/2020/HR , valamint a munkakör megnevezését: „Kutatási és Elemző osztályvezető”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 28.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (2) bekezdése alapján 2020. november 1-jével a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakul át, továbbá a Törvény 3. § (1) bekezdése alapján 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony már nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdés szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Erre figyelemmel jelen pályázati kiírás alapján létrejövő jogviszonyra – amennyiben arra 2020. november 1. napját követően kerül sor – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései irányadóak. A Törvény 3. § (9) bekezdésére tekintettel a vezetői pályázatok kiírására 2020. november 1-jéig a Törvény hatálybalépésekor irányadó jogszabályokat kell alkalmazni. Újonnan létesített munkaviszony esetében az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján legfeljebb 3 hónap próbaidő köthető ki.