Muzeológus

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Jelentkezési határidő: 
2018/03/31

Az Országos Széchényi Könyvtár a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Országos Széchényi Könyvtár Nemzetközi és Kulturális Kapcsolatok Osztálya muzeológus munkatárs munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az osztályvezető irányításával részt vesz az intézmény múzeumi tevékenységének szakmai és adminisztratív működésében, kiemelten a kiállítások előkészítésében, megvalósításában, illetve a múzeumi tevékenységgel kapcsolatos rendezvények lebonyolításában. Gondozza és fejleszti az OSZK Múzeum állományát. Az előírásoknak megfelelően folyamatosan végzi az anyag leltározását, nyilvántartását. A Tudományos igazgató és az osztályvezető irányításával elkészíti a terület beszámolóit és döntés-előkészítő szakmai anyagait. A kiállításokhoz kapcsolódóan forgatókönyveket, hasznosítási terveket, módszertani segédanyagokat, tudományos ismeretterjesztő, szabadidős és oktatási programokat dolgoz ki és valósít meg. Tárlatvezetéseket tart. Részt vesz a kiállításokkal kapcsolatos pályázatok előkészítésében, lebonyolításában. Egyéb muzeológusi feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, szakirányú főiskolai diploma,
 • 1-3 év szakmai tapasztalat
 • tárgyalóképes angol nyelvtudás
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet (és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt), egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, szakirányú egyetemi diploma
 • gyűjteménykezelési tapasztalat
 • kiállításrendezési tapasztalat
 • bölcsészettudományi egyetemi tanulmányok, preferáltan magyar nyelv- és irodalom-, történelem-, művészettörténet vagy könyvtártudományi szakokon
 • valamely további idegen nyelv kommunikációképes ismerete
 • gyakorlat rendezvényszervezés terén

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló kommunikációs készség és kapcsolatteremtő képesség,
 • kiváló problémamegoldó készség,
 • kiváló szervezőkészség, rugalmasság,
 • magas szintű teherbíró képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozólag
 • a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a kinevezést megelőzően köteles benyújtani
 • A pályázat benyújtásakor az e-mail tárgyában kérjük tüntesse fel a munkakör megnevezését és a pályázati azonosító számot "Muzeológus munkatárs 10011/2018/HR".

A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére a allaspalyazat@oszk.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 16.