Rendszerkönyvtáros

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Jelentkezési határidő: 
2020/09/21
 
Az Országos Széchényi Könyvtár a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Országos Széchényi Könyvtár  Információ-technológiai Főosztály Informatikai Fejlesztő Osztály Rendszerkönyvtáros munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Országos könyvtárszakmai rendszer bevezetéséhez kapcsolódó könyvtárszakmai feladatok. Közreműködés szakmai rendszerek támogatásában, új informatikai szolgáltatások bevezetésében.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 • szakirányú felsőfokú végzettség vagy felsőfokú végzettség és releváns munkakörben szerzett tapasztalat
 • nyelvtudás: angol nyelvű szakmai szöveg megértése
 • büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • könyvtáros vagy informatikus-könyvtáros végzettség
 • informatikus végzettség vagy tapasztalat
 • könyvtárban, könyvtári munkafolyamatokban szerzett tapasztalat
 • valamely integrált könyvtári rendszer széleskörű ismerete
 • MARC 21 szabvány ismerete
 • repozitórium szoftver ismerete
 • angol középfokú nyelvvizsga
Elvárt kompetenciák: Rendszerszemlélet, elemző képesség, pontosság, önálló és csoportban végzett munkára való alkalmasság. Jó kommunikációs képesség. Rugalmas, megoldásorientált, együttműködő személyiség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz.
 • A végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata.
 • Nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan.
 • A büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a kinevezést megelőzően köteles benyújtani.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Andrásiné Boros Tímea nyújt, a +36 30 255-5347 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, Kápolnai Péter részére az allaspalyazat@oszk.hu email címen keresztül.
Az illetmény megállapítása a törvényi rendelkezések figyelembe vételével megegyezés szerint történik.
A tárgy mezőben kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10066/2020/HR , valamint a munkakör megnevezését: „Rendszerkönyvtáros”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 2.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (2) bekezdése alapján 2020. november 1-jével a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakul át, továbbá a Törvény 3. § (1) bekezdése alapján 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony már nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdés szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Erre figyelemmel jelen pályázati kiírás alapján létrejövő jogviszonyra – amennyiben arra 2020. november 1. napját követően kerül sor – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései irányadóak. A Törvény 3. § (9) bekezdésére tekintettel a vezetői pályázatok kiírására 2020. november 1-jéig a Törvény hatálybalépésekor irányadó jogszabályokat kell alkalmazni. Újonnan létesített munkaviszony esetében az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján legfeljebb 3 hónap próbaidő köthető ki.