Tájékoztató könyvtáros

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Jelentkezési határidő: 
2018/09/30

Az Országos Széchényi Könyvtár a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Országos Széchényi Könyvtár Tájékoztató Osztály Tájékoztató könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Olvasótermi és központi tájékoztató ügyelet. Referensz kérdések megválaszolása szóban, írásban, telefonon, Skype-on, e-mailen és weben; bibliográfiák, segédletek összeállítása, megbízásra történő irodalomkutatás és képkeresés. A szabadpolcos könyvállomány gondozása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Informatikus könyvtáros főiskolai végzettség (BA),,
 • Angol vagy német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, Informatikus könyvtáros egyetemi végzettség (MA),
 • Egy további idegen nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga
 • további bölcsész felsőfokú végzettség (BA vagy MA), elsősorban művészettörténet, néprajz, magyar irodalom, történelem, filozófia szakokon

Elvárt kompetenciák:

 • Jó kommunikációs, együttműködési készség, pontosság, segítőkészség, türelem,
 • Önálló munkavégzés,
 • Kiváló szintű problémamegoldó képesség,
 • Tanulási képesség, új ismeretek elsajátítása,
 • Általános műveltség, tájékozottság a szakmában, hazai és külföldi közéleti tájékozottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • a végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat személyes adatok kezelésére vonatkozólag
 • a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a kinevezést megelőzően köteles benyújtani

A pályázat benyújtásakor az e-mail tárgyában kérjük tüntesse fel a munkakör megnevezését és a pályázati azonosító számot " Tájékoztató könyvtáros 10062/2018/HR".

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bubonyicz Andrea, a Tájékoztató Osztály megbízott osztályvezetője nyújt, a 06 1 487-8646 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére részére a allaspalyazat@oszk.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat az elbírálásban résztvevők szükségesnek ítélik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 14.