Titkársági munkatárs

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Jelentkezési határidő: 
2020/10/27
Az Országos Széchényi Könyvtár a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Országos Széchényi Könyvtár Titkársági munkatárs munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Országos Széchényi Könyvtár vezetőinek napi munkáját támogató adminisztrációs feladatok ellátása, elektronikus és hagyományos levelezés.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
  • felsőfokú végzettség, 
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  • Irodavezetői, asszisztensi képesítés, vezető melletti szakmai tapasztalat
  • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga
Elvárt kompetenciák: Önálló munkavégzés, rugalmasság, megbízhatóság, terhelhetőség, precizitás
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • Fényképes szakmai önéletrajz 
  • A végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata 
  • Nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan 
  • Három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázat benyújtásakor az erkölcsi bizonyítványt már megkérte
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 27.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton a Főigazgatói kabinet részére az allaspalyazat@oszk.hu e-mail címen keresztül. 
A tárgy mezőben kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10081/2020/HR , valamint a munkakör megnevezését: „Titkársági munkatárs”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (2) bekezdése alapján 2020. november 1-jével a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakul át, továbbá a Törvény 3. § (1) bekezdése alapján 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony már nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdés szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Erre figyelemmel jelen pályázati kiírás alapján létrejövő jogviszonyra – amennyiben arra 2020. november 1. napját követően kerül sor – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései irányadóak. A Törvény 3. § (9) bekezdésére tekintettel a vezetői pályázatok kiírására 2020. november 1-jéig a Törvény hatálybalépésekor irányadó jogszabályokat kell alkalmazni. Újonnan létesített munkaviszony esetében az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján legfeljebb 3 hónap próbaidő köthető ki.