Alkalmi kiadványok

,,Légy cseheknek pártfogója, magyaroknak szószóllója…”.

„Légy cseheknek pártfogója, magyaroknak szószóllója…”
Cseh–magyar jezsuita összefüggések a kezdetektől 1773-ig
Írta: Kovács Eszter
OSZK–PPKE, Budapest–Piliscsaba, 2015. 368 oldal
ISBN 978 963 200 638 3

2 200,- Ft
Kapható

Régi könyvek, új kalandok

Régi könyvek, új kalandok
12 történet a könyvtárak mélyéről. Tudományos-ismeretterjesztő könyvecske
Írta: Farkas Gábor Farkas
OSZK, Budapest, 2015. 360 oldal
ISBN 978 963 200 640 6

2 800,- Ft
Kapható

A Makula nélkül való tükör cseh forrásai

A Makula nélkül való tükör cseh forrásai
Írta: Kovács Eszter
OSZK–MTA–PPKE, Budapest, 2014.
[Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténet tanulmányok, sorozatszerk. Szelestei N. László], 156 oldal
ISBN 978 963 308 212 6

Elfogyott

Ős és utód nélkül

Ős és utód nélkül
Fábián László írásai Lajtha Lászlóról. A Lajtha házaspár és Fábián László levelezése
Szerkesztette, közreadja és az előszót írta: Solymosi Tari Emőke
OSZK–Gondolat Kiadó, Budapest, 2014., 300 oldal
ISBN 978 963 693 482 8

3 950,- Ft
Kapható

Pesty Frigyes helynévgyűjteménye 1864-1865. Maros megye

Pesty Frigyes helynévgyűjteménye 1864–1865. Székelyföld és térsége, III. kötet, Maros megye
Közzéteszi: Csáki Árpád–Pál-Antal Sándor
OSZK–Székely Nemzeti Múzeum, Budapest–Sepsiszentgyörgy, 2014., 285 oldal

ISBN 978 963 200 631 4

3 500,- Ft
Kapható

"Képes Világ"

„Képes világ”
Tudományos konferencia a 19. századi magyarországi illusztrált sajtóról

Szerkesztette: Szvoboda Dománszky Gabriella
OSZK–BTM, Budapest, 2014.
[Tanulmányok Budapest múltjából, XXXIX. sorozatszerk. ], 399 oldal
ISSN 0238-5597

2 000,- Ft
Kapható

A nőuralom

A nőuralom
Szigligeti Ede négy színműve
Sajtó alá rendezte, gondozta és szerkesztette, az előszót írta: Sirató Ildikó
OSZK–Nagyváradi Szigligeti Színház, Budapest–Nagyvárad, 2014., 219 oldal
ISBN 978 963 200 621 5

2 000,- Ft
Kapható

Magyar irodalmi régiségek

Magyar irodalmi régiségek
Antiquitates literaturae Hungaricae
Írta: Révai Miklós
Fordította: C. Vladár Zsuzsa
Szerkesztette és a névmutatót készítette: Stemler Ágnes
OSZK–ELTE MNYFI, Budapest, 2014. 264 oldal
ISBN 978 963 200 626

2 000,- Ft
Kapható

A magyarországi nyomdászat képes krónikája

A magyarországi nyomdászat képes krónikája 1473–1700
Írták: Bánfi Szilvia és V. Ecsedy Judit
OSZK–Balassi Kiadó, Budapest, 2014. 220 oldal
ISBN 978 963 200 634 5

3 480,- Ft
Elfogyott

Budapest hangversenytermeiben – Válogatott zenekritikák 1959-1975

Budapest hangversenytermeiben – Válogatott zenekritikák 1959-1975
Írta: Pernye András
Szerkesztette, válogatta és az utószót írta Mikusi Balázs
Budapest, Gondolat Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár, 2012., 411 o.
ISBN 978 963 439 2

3 200,- Ft
Kapható
Tartalom átvétel