Alkalmi kiadványok

Dohnányi Ernő családi levelei

Dohnányi Ernő családi levelei
Összeállította: Kelemen Éva
OSZK–MTA ZTI–Gondolat Kiadó, Budapest, 2011., 328 oldal

ISBN 978 963 200 594 2

3 900,- Ft
Kapható

Ad fontes. Válogatott tanulmányok

Ad fontes – Válogatott tanulmányok/Ausgewählte Schriften
Írta: Vizkelety András, szerkesztette Berzeviczy Klára, Jónácsik László, Lőkös Péter
OSZK–Szent István Társulat, Budapest, 2011., 446 oldal
ISBN 978 963 277 274 5

Kapható

Régi könyvek, új csillagok

Régi könyvek, új csillagok
Írta: Farkas Gábor Farkas
OSZK–Balassi Kiadó–MTA ItI, Budapest, 2011., 282 oldal
ISBN 978 963 506 854 8

2 800,- Ft
Kapható

Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon 1488–1800

Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon 1488–1800
Írta: V. Ecsedy Judit, Simon Melinda
OSZK–Balassi Kiadó, Budapest, 2009., 204 oldal
ISBN 978 963 506 797 8

3 500,- Ft
Kapható

A céltáblákat szőlő díszítse!

A céltáblákat szőlő díszítse!
Szőlő- és lövészünnepek Magyarországon a 16-19. században
Összeállította, a német szövegeket fordította: Kovács József László
OSZK, Budapest, 2009., 268 oldal
ISBN 978 963 200 564 5

2 000,- Ft
Elfogyott

Sütő András életműve

Sütő András életműve
Annotált bibliográfia

Összeállította Kuszálik Péter
OSZK–Pro-Print, Budapest–Csíkszereda, 2009., 592 oldal
ISBN 978 963 200 583 6

2 000,- Ft
Kapható

Bálint Sándor könyvtára

Bálint Sándor könyvtára
Szerkesztette: Zombori István
OSZK–METEM–Móra Ferenc Múzeum–Historica Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest–Szeged, 2009., 290 oldal
ISBN 978 963 980 421 0

2 500,- Ft
Elfogyott

„Nem ahogy ma szokás”

„Nem ahogy ma szokás” A narráció jegyei, szépirodalmi elbeszélőszerkezetek Babits Mihály: Az európai irodalom története című művében
Írta: Visy Beatrix
OSZK–Balassi Kiadó, Budapest, 2017., 182 oldal
ISBN 978 963 456 004 3

2 900,- Ft
Kapható

Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania

Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania (1572-1717)
Misszionáriusok levelei Magyarországról és Erdélyről (1572-1717) I-V. kötet
Szerkesztette: Tóth István György
MTA Történettudományi Intézete – Római Magyar Akadémia, Roma –Budapest, 2002–2008. 5 db, 3337 oldal
ISSN 1218 8832

Elfogyott

Dézsmabérlet, hadellátás, katonaállítás

Dézsmabérlet, hadellátás, katonaállítás
A Rákóczi-szabadságharc hétköznapjai a „tót impériumban"
(Egy magángyűjtemény dokumentumai: 1692, 1704–1706)
Közreadja és a bevezetőt írta: Bánkúti Imre
Lymbus kötetek 2.
OSZK–Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet–Magyar Országos Levéltár–Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2007., 201 old.
ISBN 963 631 188 9

980,- Ft
Kapható
Tartalom átvétel