Hasonmás kiadások, fakszimilék

„Várad várának az pogány török által megh szállásárul...”

„Várad várának az pogány török által megh szállásárul...” Szalárdi János emlékirata Várad 1660. évi veszedelméről
Szerkesztette: Balla Tünde, Lakatos Attila
Hasonmás kiadás
OSZK–Partium Kiadó, Budapest–Nagyvárad, 2013., 224 oldal
ISBN 978 963 200 612 3

2 000,- Ft
Elfogyott

A magyar viseletek története

A magyar viseletek története
Szövegét írta: Nagy Géza, rajzolta és festette: Nemes Mihály

OSZK–Kossuth Kiadó, Budapest, 2012. 468 oldal
ISBN 978 963 097 194 2

9 990,- Ft
Kapható

Apollonius Pictus

Apollonius Pictus
Egy illusztrált késő antik regény 1000 körül

A Historia Apollonii regis Tyri hasonmás kiadása (OSZK, Cod. Lat. 4.)
Szerkesztette: Boreczky Anna
OSZK, Budapest, 2011, 184 oldal + 8 oldal melléklet
ISBN 978 963 200 600 0

7 990,- Ft
Kapható

Parnassusi időtöltés

Parnassusi idötöltés. 1790-1793.
Írta: Benkő Ferentz
[Amor Librorum]

OSZK–Kossuth Kiadó, Budapest, 2010., 324 oldal
ISBN 978 963 095 883 7

Elfogyott

Az keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás...

Szenci Molnár Albert: Az keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás...
Hanovia, 1624.
P. Vásárhelyi Judit és Szabó András tanulmányával
A fakszimile szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter
A fakszimile kiadás az OSZK példányáról (RMK I 540) készült
OSZK–MTA ItI–Balassi Kiadó, Budapest, 2009.
[Bibliotheca Hungarica antiqua, 43., sorozatszerk. Kőszeghy Péter]
1620 oldal + 52 oldal tanulmány
ISBN 978 963 506 820 3 fakszimile
ISBN 978 963 506 557 8 tanulmány

14 000,- Ft
Kapható

Az utak' és utszák építésének módja

Az utak' és utszák építésének módja
Írta: Kováts Ferentz
Eredeti kiadás: Pozsony–Kassa, 1778.
Hasonmás kiadás
OSZK–Kossuth Kiadó, Budapest, 2009., 296 oldal
[Amor Librorum]
ISBN 978 963 095 943 8

35 000,- Ft
Elfogyott

Europica varietas

Europica varietas
Írta: Szepsi Csombor Márton
Hasonmás kiadás
Eredeti kiadása Kassán, 1620.
OSZK–Kossuth Kiadó, Budapest, 2009., 424 oldal
[Amor Librorum]
ISBN 978 963 096 086 1

15 000,- Ft
Elfogyott

Edison in Hungary

Edison in Hungary

A kiegészítő tanulmányt írta: Gazda István
Szerkesztette és a fényképekről szóló tanulmányt írta: Nagy Zoltán
A hasonmás kiadást az Országos Széchényi Könyvtár 570673 jelzetű eredeti díszalbumáról a Fischerman Nyomdaipari Kft. nyomdája készítette el 500 példányban.
OSZK, Budapest, 2006.
ISBN 963 200 514 7

700,- Ft
Elfogyott

Icones Illustrium Heroum Hungariae

Icones Illustrium Heroum Hungariae. Hírneves magyarok arcképcsarnoka Wien, 1652
Szerző: Wideman, Elias
Hasonmás kiadás
Szerkesztette: W. Salgó Ágnes
A kísérőtanulmányt írta: Rózsa György
OSZK–Helikon Kiadó–Alföldi Nyomda Rt.–Blende Bt., Budapest, 2004. [Magyar Helikon, főszerkesztő Monok István], 220 oldal
ISBN 963 208 877 8

8 990,- Ft
Elfogyott

Magyar Encyclopaedia

Magyar Encyclopaedia
Írta: Apáczai Csere János
Hasonmás kiadás
Redigit: Stephanus Monok
OSZK, Budapest, 2004.
A fakszimile kiadás Szentendrén, Vincze László és fiai Papírmerítő Műhelyben készült, valódi kézzel merített papíron, 200 db, egyenként sorszámozott példányban.
[Margaritae Bibliothecae Nationalis Hungariae]
530 oldal
ISBN 963 214 499 6
ISSN 1587-8686

Elfogyott
Tartalom átvétel