Kiadványok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A kiadványok megrendelhetők:
Országos Széchényi Könyvtár Kiadványtár
Budai-Király Tímea
1827 Budapest, Budavári Palota F épület
Tel.: 224-3878, Fax: 224-3744
Email: kiadvanytar@oszk.hu

 

Az Országos Széchényi Könyvtár füzetei

 • 1. V. Ecsedy Judit: A Bornemisza-Mantskovit nyomda története 225 Ft
 • 4. Vidra Szabó Ferenc: Kulturális egyesületek… 225 Ft
 • 8. Nagy Anikó: Petrik-emlékkötet 225 Ft
 • 12. Batári Gyula: Fejezetek a külföldi magyar sajtó történetéből 225 Ft
 • 13. Kocsy Anikó: Periodika-feldolgozás a Magyar Nemzeti Könyvtárban 225 Ft

Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai. Új sorozat

 • 4. Szelestei Nagy László: Irodalom- és tudományszervezési törekvések a XVIII. századi Magyarországon 230 Ft
 • 7. Kovács Ilona: Az amerikai közkönyvtárak magyar gyűjteményeinek szerepe az asszimiláció…1890-1940 225 Ft
 • 9. Rózsa Mária: Tudománytár (1834-1944) repertórium 225 Ft
 • 10. Borsa Gedeon: Könyvtörténeti írások III. 1500 Ft
 • 11. Borsa Gedeon: Könyvtörténeti írások IV. 1300 Ft

Bibliográfiák

 • Busa Margit: Magyar sajtóbibliográfia II. kötet 1850–1867 224 Ft
 • Nagy Anikó (szerk.): Magyar sajtóbibliográfia 2001 500 Ft
 • Monoki István: Magyar könyvtermelés Romániában I. kötet 1919-1940 1680 Ft
 • W. Salgó Ágnes (szerk.): Az Országos Széchényi Könyvtár 16. századi nyomtatványainak katalógusa 2000 Ft
 • Dörnyei Sándor (összeáll.): Régi Magyar Könyvtár III/XVIII. század 1. kötet 1712-1760 3000 Ft
 • Dörnyei Sándor (összeáll.): Régi Magyar Könyvtár III/XVIII. század 2. kötet 1761-1800 3000 Ft
 • Wix Györgyné: Régi magyarországi szerzők I. 6000 Ft
 • Velenczei Katalin: A Székesfehérvári Püspöki Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa 4000 Ft
 • Ferenczyné Wendelin Lídia: A magyarországi hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1921–1944 I–III. kötet 12000 Ft
 • Lakatos Éva (összeáll.) A magyar sajtótörténet válogatott bibliográfiája 1705–1944 1. Kötet A–J 3200 Ft
 • Lakatos Éva (összeáll.) A magyar sajtótörténet válogatott bibliográfiája 1705–1944 2. Kötet K–M 3200 Ft
 • Kuszálik Péter (összeáll.) Sütő András életműve. Annotált bibliográfia 1895 Ft

Hasonmás kiadások

 • Melius Juhász Péter: Az ket Samvel könyveinek és az ket Kirali könyveknek való fordítasa 9600 Ft
 • Szenci Molnár Albert: Az keresztyéni religióra és az igaz hitre való tanítás 14000 Ft

Ünnepi kiadványok

 • „…de még szebb a színház” – Írások Belitska-Scholtz Hedvig emlékére. (szerk.: Somorjai Olga 2890 Ft
 • „Mint gyümölczös, termett szőlővesszőcz”. Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. szerk. Stemler Ágnes, Varga Bernadett) 3000 Ft

Lymbus – Magyarságtudományi forrásközlemények

 • 2006. 2000 Ft
 • 2007. 2000 Ft
 • 2009. 2000 Ft

Lymbus kötetek

 • 2. Bánkúti Imre: Dézsmabérlet, hadellátás, katonaszállítás – A Rákóczi-szabadságharc hétköznapjai a „tót Impériumban” 1500 Ft

A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei

 • 2. Emődi András (összeáll.): A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya II. 2000 Ft
 • 3. Rácz Emese (összeáll.): Az egykori Nagyenyedi Minorita Rendház Könyvtárának régi állománya 2000 Ft
 • 4. Magyar Árpád–Zvara Edina (összeáll.): A Kaplonyi Ferences Rendház Könyvtárának régi állománya 2000 Ft

A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi és ritka könyvei, kéziratai

 • 5. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Műemlékkönyvtárának régi állománya (összeáll. Emődi András) 2600 Ft

Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai

 • 11. Tóth Béla: A Váci Egyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa 400 Ft
 • 12. Adorján Imréné-Szabó András: A Csurgói Református Gimnázium, valamint a Kecskeméti, Kiskunhalasi és Kunszentmiklósi Református Egyházközségek könyvtárainak kéziratkatalógusa 400 Ft
 • 13. Koltai András: A Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltárának kéziratkatalógusa 500 Ft

Adattár a XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez

 • 12. A Dernschwam-könyvtár Egy magyarországi humanista könyvjegyzéke (sajtó alá rend. Keveházi Katalin, Monok István) 1000 Ft
 • 13/2. Magyarországi magánkönyvtárak II. 1588–1721 (sajtó alá rend. Farkas Gábor[et al]) 1000 Ft
 • 13/3. A bányavárosok olvasmányai (Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya) 1533-1750 (sajtó alá rend. Monok István [et al]) 1500 Ft
 • 13/4. Magyarországi magánkönyvtárak IV. 1552–1740 (sajtó alá rend. Bajáki rita [et al]) 1000 Ft
 • 13/5. Magyarországi magánkönyvtárak V. 1643–1750 (sajtó alá rend. Czeglédi László [et al]) 1000 Ft
 • 16/2. Erdélyi könyvesházak II. Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvarhely (sajtó alá rend. Monok István [et al]) 800 Ft
 • 16/4.1. Erdélyi könyvesházak IV/1 (sajtó alá rend. Monok István [et al]) 1500 Ft
 • 16/4.2. Erdélyi könyvesházak IV/2 (sajtó alá rend. Monok István [et al]) 1500 Ft
 • 17/1. Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig I. Kassa, Pozsony, Sárospatak, Turóc, Ungvár (sajtó alá rend. Farkas Gábor[et al]) 800 Ft
 • 17/2. Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig II. Nagyszombat 1632–1690 (sajtó alá rend. Farkas Gábor Farkas) 800 Ft
 • 19/1. Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon 1526–1726 Jegyzékszerű források (sajtó alá rend. Zvara Edina) 1000 Ft
 • 19/2. Protestáns intézményi könyvtárak Magyarországon 1530–1750 (sajtó alá rend. Oláh Róbert) 1000 Ft
 • 19/3 Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon – Ferences könyvtárak 1681-1750 (sajtó alá rend. Zvara Edina) 1000 Ft
 • 30. Pálffy Kata leveleskönyve Iratok Illésházy István bujdosásának történetéhez 1602–1606 (sajtó alá rend. Ötvös Péter) 800 Ft
 • 34/1.1. Jezsuita okmánytár I/1. Erdélyt és Magyarországot érintő iratok 1601–1606 (sajtó alá rend. Balázs Mihály [et al]) 1000 Ft
 • 34/1.2. Jezsuita okmánytár I/2. Erdélyt és Magyarországot érintő iratok 1601–1606 (sajtó alá rend. Balázs Mihály [et al]) 1000 Ft

Hungarian Studies Review

 • Vol. XVIII, Nos. 1–2 (Spring–Fall, 1991) Special Issue: Oscar Jaszi: Visionary, Reformer and Political Activist 800 Ft
 • Vol. XXVI, Nos. 1–2 (Spring–Fall, 1999) Special Volume: Marlene Kadar, Agatha Schwartz (editors:): Women and Hungary: Reclaiming Images and Histories 800 Ft
 • Vol. XXVII, Nos. 1–2 (Spring–Fall, 2000) Special Volume: George Bisztray (editor): Thousand Years of Hungarian Thought 800 Ft
 • Vol. XXVIII, Nos. 1–2 (Spring–Fall, 2001) Special Volume: László Veszprémy, Zoltán Kosztolnyik (et. al): Hungary: 1001–2001 A Millenial Retrospection 800 Ft
 • Vol. XXIX, Nos. 1–2 (Spring–Fall, 2002) Special Volume: Katalin Fábián Mária Palasik (et. al): Women and Hungary Part II. 800 Ft
 • Vol. XXX, Nos. 1–2 (Spring–Fall, 2003) Special Volume: Nándor Dreisziger (ed. by): The United States and Hungary in the Twentieth Century Part I. 800 Ft
 • Vol. XXXI, Nos. 1–2 (Spring–Fall, 2004) Special Volume: Oliver A. I. Botar (ed. by): 20th Century Hungarian Art at Home and Abroad 800 Ft
 • Vol. XXXIII, Nos. 1–2 (Spring–Fall, 2006) Special Volume: Nándor Dreisziger (ed. by): The Image of Hungary and Hungarians 800 Ft
 • Vol. XXXV, Nos. 1–2 (Spring–Fall, 2008) Special Volume: Nándor Dreisziger (ed. by): 1956 in Hungary and in Canada 800 Ft
 • Vol. XXXVII, Nos. 1–2 (2010) Special Issue: Oliver A. I. Botar , Hattula Moholy-Nagy (ed. by): Proceedings of the symposyium ”László Moholy-Nagy: Translation Utopia Into Action,” held in John M. Clayton Hall at the University of Delaware, 20 October 1995. 800 Ft

Hungarika-anyagot őrző külföldi könyvtárak címjegyzéke

- Liste der Ausländischen bibliotheken in Denen sich Hungarica-Material Befindet

 • 4. Svájc 100 Ft
 • 5. Skandinávia 100 Ft
 • 6. Benelux államok 100 Ft

Könyvtár Intézet kiadványai

 • Eurotéka Bartos Éva (sorozatszerk.): Esélyteremtés könyvtári eszközökkel 800 Ft
 • Pajor Enikő (szerk.): Az Internet francia szemmel 800 Ft
 • Bartos Éva (sorozatszerk.): Az olvasáskultúra fejlesztése 800 Ft
 • Bartos Éva (sorozatszerk.): LIS Euroguide 800 Ft
 • Hegyközi Ilona (összeáll. és ford.): Digitalizálási stratégiák 800 Ft
 • Bartos Éva (sorozatszerk.): Könyvtárügy a pannon térségben 800 Ft

A jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez

 • 1. Skaliczki Judit: Az első lépésektől a könyvtár stratégiai tervének elkészítéséig 800 Ft
 • 2. Vidra Szabó Ferenc: Könyvtári partnerkapcsolatok, kommunikációs kérdések 800 Ft
 • 3. Vidra Szabó Ferenc: Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer 800 Ft

Továbbképzés felsőfokon

 • Borsa Gedeon: Kalauz a régi nyomtatványokhoz 800 Ft
 • Urbán László: Könyvek a térben 800 Ft
 • Koltay Tibor: A referálás elmélete és gyakorlata 800 Ft
 • Bényei Miklós: Genius loci – A helyismereti tevékenységről 800 Ft
 • Kégli Ferenc: Életrajzi források a helyismereti tájékoztatáshoz 800 Ft
 • Varga Ildikó (szerk.): A személyek neve mint a katalógusok besorolási adata az egyes nemzetek gyakorlatában 2575 Ft
 • Nagy Anikó: Bibliográfiai leírás, időszaki kiadványok 2240 Ft

Korszerű könyvtárak – korszerű módszerek. A könyvtári menedzsment füzetei

 • Alföldiné Dán Gabriella: Könyvtárfinanszírozás és működés. Megoldás-e a non-profit 225 Ft
 • Skaliczki Judit: Stratégiai tervezés 225 Ft
 • Téglási Ágnes: Változások menedzselése 225 Ft
 • Bátonyi Viola: Könyvtári marketing 225 Ft
 • Zalainé Kovács Éva: A Total Quality Management alkalmazása a Könyvtárban 225 Ft

A felsőfokú könyvtáros-informatikus képzést elősegítő tankönyvpályázat kötetei

 • Koltay Tibor: Elektronikus levelezés és elektronikus vitafórumok könyvtárosoknak 300 Ft
 • Sütheő Péter: Hypertext 500 Ft
 • Ungváry Rudolf - Orbán Éva: Osztályozás és információkeresés I-II. kötet 500 Ft

A Könyv- és papírrestaurátor tanfolyam jegyzetei

 • Stress-Papp Judit: A fényképészeti dokumentumok anyagai, készítési technikái és a technikák felismerése; károsodásuk, megelőző védelmük és restaurálásuk alapjai 1000 Ft
 • Schramkó Péter: Könyvtári ismeretek. - Borsa Gedeon: Gyakorlati tudnivalók a régi nyomtatványokról 1000 Ft
 • Beöthyné Kozocsa Ildikó - Kastaly Beatrix: Bevezetés a restaurálásba, a restaurálási dokumentáció. A papír, a pergamen és a bőr fertőtlenítése és száraz tisztítása 1000 Ft
 • Kastaly Beatrix: A papír nedves tisztítása; folttisztítás; ragasztók eltávolítása 800 Ft
 • Kastaly Beatrix [et al.]: Kéziratok, nyomtatványok és grafikák író- és festékanyagai: összetételük, készítésük, vizsgálatuk, károsodásuk, rögzítésük. A grafikai technikák felismerésének alapjai 1680 Ft
 • Kastaly Beatrix: A papír savtalanítása és fehérítése 700 Ft
 • Kastaly Beatrix - Simon Imola: A sérült papír kijavítása és a papír anyagának megerősítése 700 Ft
 • Ádám Ágnes [et al]: Fa kötéstáblák; károsodásuk, konzerválásuk és helyreállításuk. Fémek a könyvtáblákon; károsodásuk, tisztításuk és konzerválásuk. Hiányzó csatok pótlása. 1400 Ft
 • Anne Chambers: A papírmárványozás gyakorlata 1120 Ft
 • Rozsondai Marianne: A könyvkötés művészetének rövid története 1500 Ft

Libri de Libris (közös kiadás az Osiris Kiadóval)

 • Karsay Orsolya (szerk.): Három kódex - Az Országos Széchényi Könyvtár millenniumi kiállítása 500 Ft
 • Barna Gábor, Stemler Ágnes, Voigt Vilmos (szerk.): “Igniculi sapientiae” - János Baranyai-Decsi Festschrift 500 Ft
 • Szabó András (szerk.): Dictionarium 1604 Szenci Molnár Albert szótára 1000 Ft
 • Kiss Domokos Dániel – Burda Zita (szerk.): Bartók a színpadon 4980 Ft

Nemzeti Téka (közös kiadás az Gondolat Kiadóval)

 • Nagy Anikó (szerk.): Szentmihályi-emlékkötet 150 Ft
 • Nagy Attila: Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat - kritikus gondolkodás 700 Ft
 • Szabó Henriette: A Dévai Ferences Rendház 1850 előtti könyvei (katalógus) 200 Ft
 • Fallenbüchl Zoltán: Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Mo-n 1000 Ft
 • Monok István (szerk.): A könyvtárak és a hatalom 800 Ft
 • Richard Pražak (vál.): Széchényi Ferenc és Csehország 800 Ft
 • Pászti László (sajtó alá rend.): Visszaemlékezés az 1848-49. évi szabadságharcra Erdélyben. Írta Imreh Sándor volt Mátyás-huszár 500 Ft
 • Nagy Attila: Háttal a jövőnek? - Középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata 1000 Ft
 • Stemler Ágnes: Nyelvrokonság és nyelvtörténet 1000 Ft
 • Nagy Attila (szerk.): A feladatra készülni kell 1000 Ft
 • Ekler Péter (szerk.): Közgyűjteményi tudományos napok I. Sopron 500 Ft
 • Rózsa Mária (összeáll.): Magyarországi német nyelvű sajtó 1921–2000 – Bibliográfia 1000 Ft
 • Tóth Gergely (összeáll.): Bél Mátyás a pozsonyi evagélikus líceum könyvtárában 1000 Ft
 • Borsos Attila: A magyar időszaki kiadványok repertóriuma II. – Annotált bibliográfia 1200 Ft
 • Ekler Péter (szerk.): Közgyűjteményi tudományos napok II-III. Eger – Kecskemét 500 Ft
 • Nagy Attila, Péterfi Rita (szerk.): Hídszerepek – Cigány integrációs kérdések 1200 Ft
 • Szabó G. Zoltán: Kölcsey Ferenc könyvtára 1950 Ft
 • Hudi József: Könyv és társadalom. Könyvkultúra és művelődés a XVIII–XIX. századi Veszprém megyében 2240 Ft
 • Hegyi Ádám (összeáll.): A Bázeli Egyetem magyar vonatkozású kéziratai (1575) 1660–1798 (1815) / Katalógus 1850 Ft
 • Borsa Gedeon: Brassói román nyomda a 18. század első felében 1650 Ft

Margaritae Bibliothecae Nationalis Hungariae (közös kiadás a Vincemill Papírmerítő Műhellyel)

 • Thomas Fremperger: Historia translationis tunicae Jesu Christi (W. Salgó Ágnes tanulmányával) 6000 Ft
 • „Newe Zeitung aus Ungern…” Eberau/Monyorókerék, 1587 (bevezetővel közread Ekler Péter)6000 Ft
 • Az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Múzeum Alapító Okirata/ Litterae Fundationis Musei Nationalis Hungariae Et Bibliothecae Nationalis Széchényi 5000 Ft
 • Halotti beszéd 1500 Ft
 • Drakula 2000 Ft

A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai (közös kiadás a Scriptum Rt-vel)

 • 4. Koltai András: Batthyány Ádám és könyvtára 1000 Ft
 • 5. Emődi András: A nagyváradi székeskáptalan könyvtára a XVIII. században 1500 Ft
 • 6. Viskolcz Noémi: Johann Heinrich Bisterfeld (1605-1655) bibliográfia 1000 Ft
 • 7. Borvölgyi Györgyi: Ráday Pál (1677-1733) könyvtára 1500 Ft

Bibliotheca Scientiae et Artis (közös kiadás a Gondolat Kiadóval)

Nemzetközi Együttműködésben megjelenő kiadványok

 • Vernetztes Europa: Beiträge zur Kulturgeschichte des Buches Frédéric Barbier, István Monok (szerk.) IV. Contribution a L’Histoire Intellectuelle de L’Europe: Réseaux du Livre, Réseaux des Lecteurs 2000 Ft
 • Vernetztes Europa: Beiträge zur Kulturgeschichte des Buches Frédéric Barbier, István Monok (szerk.) V. Cinquante and D’Histoire du Livre de L’Apparition du Livre (1958) A 2008 Bilan et Projets 2000 Ft
 • Vernetztes Europa: Beiträge zur Kulturgeschichte des Buches Klara Berzevizy, Péter Lőkös, Zsófia Hornyák (szerk.) VI. „Ars longa, vita academica brevis” Studien zur Stammbuchpraxis des 16–18. Jahrhunderts 2000 Ft
 • Supplementum Corvinianum (közös kiadás a müncheni Magyar Intézettel, Párizsi Magyar Intézet) I. Ex Bibliotheca Corviniana – Die acht Münchener Handschriften aus dem Besitz von König Matthias Corvinus 5000 Ft
 • II. Mattias Corvin, les bibliotheques princieres et la genese de l’état moderne 5000 Ft
 • József Pál (A cura di): Annuario Studi e documenti italo-ungheresi/ Magyar emlékek Olarszországban– Ricordi Ungheresi in Italia (Roma-Szeged 2005) 2000 Ft
 • Hungarica typographica (közös kiadás a Balassi Kiadóval) II. V. Ecsedy Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei. XVII. század (I. kötet, Nyugat és Észak-magyarországi nyomdák) 6500 Ft

Olvasmánytörténeti dolgozatok (közös kiadás a Balassi Kiadóval és a Magyar Olvasástársasággal)

 • 8. Varga András: A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára 1846. 500 Ft
 • 9. Héjja Julianna: Könyv és olvasója Gyulán a XVIII. század első felétől 1848-ig 500 Ft

Könyvtártörténeti Füzetek (közös kiadás a Szegedi Tudományegyetemmel)

 • XII. Intézményi- és magángyűjtemények 1541-1750 (szerk. Monok István, Zvara Edina) 350 Ft

Egyéb kiadványok

 • Kastaly Beatrix: A könyvtári állomány védelme és megóvása 230 Ft
 • Holl Béla: A váci püspöki egyházlátogatási jegyzőkönyvek protestáns vonatkozású bejegyzései a 18. században (közös kiadás a MTEM-el) 1500 Ft
 • Juhász Gyula: A történész józansága 224 Ft
 • Fata libelli - A nyolcvanéves Borsa Gedeon köszöntésére írták 2000 Ft
 • Alexander Apponyi: Hungarica. Ungarn betreffende im Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften Bd. 1-4. Apponyi Sándor hungarica-katalógusa (sajtó alá rendezte Vekerdi József) 14000 Ft
 • Boka László–Ekler Péter (szerk.): Mercurius 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 200 Ft
 • Boka László–Ekler Péter (szerk.): Bulletin 2003, 2004, 2005, 2007, 2008. 200 Ft
 • Boka László (szerk.): Mercurius 2009. 400 Ft
 • Boka László (editor): Bulletin 2009. 400 Ft
 • Urbán Gusztávné (szerk.): A Zirci Reguly Antal Műemlékkönyvtár 550 Ft
 • Urbán, Gusztávné (text): Antal–Reguly–Bibliothek Zirc 550 Ft
 • Mrs. Gusztáv Urbán (text): Antal Reguly Historical Library Zirc 550 Ft
 • Mme Gusztáv Urbán (texte): La Bibliothéque Antal Reguly de Zirc 550 Ft
 • Zichy Mihály (szerk.): Száműzve, de le nem győzve – Kéthly Anna emigrációs levelezése (közös kiadás a Széphalom Könyvműhellyel) 3300 Ft
 • Ekler Péter (szerk.): Diomede Carafa: De institutione vivendi – Tanítás az életvezetés szabályairól 2000 Ft
 • Monok István (szerk.): A könyves kultúra XIV-XVII. század III. – Válogatás a francia szakirodalomból 2000 Ft
 • Jekatyerina Genyijeva, Kiss Ilona, Monok István (szerk.): Translatio Librorum – Tanulmányok az Oroszországból Sárospatakra visszaszolgáltatott könyves kapcsán 2000 Ft
 • Varga Bernadett (szerk.): Johannes Amos Comenius: Janua linguae latinae reserata aurea 3000 Ft
 • Madas Edit (szerk.): „Látjátok feleim…” Nyelvemlék fakszimile mappa kírérőfüzettel 950 Ft
 • Boka László–Ferenczyné Wendelin Lídia (szerk.): Gyűjtők és gyűjtemények. A Nemzeti Könyvtár gyűjteményes kincsei és történetük (közös kiadás a Kossuth Kiadóval) 7500 Ft
 • Plihál Katalin: Magyarország legszebb térképei 1528-1895 (DVD melléklettel) (közös kiadás a Kossuth Kiadóval) 7990 Ft
 • Katalin Plihál: The finest of Hungary 1528-1895 (DVD included) (közös kiadás a Kossuth Kiadóval) 7990 Ft
 • Frédéric Barbier: A modern Európa születése (Gutenberg Európája) 3600 Ft
 • Kerekes Dóra (szerk.): Pierre de Girardin francia követ feljegyzései az Oszmán Birodalomról (1685-1689) 2000 Ft
 • Gerő Gyula (összeáll.) Magyar könyvtártörténeti kronológia 996–2007 I–III. 6000 Ft
 • Buza Péter (szerk.) Legendák lovasa– Jelenetek Buda, Pest, Bécs albumából. OSZK–Budapesti Városvédő Egyesület (Budapest Könyvek sorozat) 1900 Ft
 • Nagy Zoltán (szerk.): Edison in Hungary Marosi Ernő (szerk.): Európa színpadán 3000 Ft
 • Marosi Ernő (edit.): On the Stage of Europa 3000 Ft
 • Marosi Ernő (heraus.): Auf der Bühne Europas 3000 Ft
 • László Veszprémy, Tünde Wehli, József Hapák: The Book of the Illuminated Chronicle (közös kiadás a Kossuth Kiadóval) 8990 Ft
 • Treasures of the Hungarian National Library (Magyar Könyvklub) 10000 Ft
 • Schatze der Ungarischen National-Bibliothek (Magyar Könyvklub) 10000 Ft
 • Lakatos Éva: Sikersajtó a századfordulón (közös kiadás a Balassi Kiadóval) 500 Ft
 • Ferenczy Endréné: Ércnél maradandóbb/Rere perennius 2000 Ft
 • Holl Béla: Laus Librorum 1500 Ft
 • Horst Fassel (Hg.): Pannonien vermessen Ungarnbilder in der deutschen Literatur 2500 Ft
 • Gál Ágnes, Gál Julianna (összeáll.): Gál István életműve (bibliográfia) 1700 Ft
 • Granasztói Olga: Francia könyvek magyar olvasói 1770–1810 (közös kiadás az Universitas Kiadóval) 3465 Ft

Kiállítási katalógusok, mappák, egyéb ismeretterjesztő anyagok

 • Ferenczy Mária (szerk.): Tíz bambusz csarnoka - Könyv- és nyomdászattörténeti kiállítás a Kínai Nemzeti Könyvtár kincseiből 3900 Ft
 • Karsay Orsolya (szerk.): Uralkodók és corvinák – Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása 3900 Ft
 • Sirató Ildikó (szerk.): Színház északi fényben 1000 Ft
 • Monok István (szerk): Myth and reality – Latin histography in Hungary kiállítási katalógus 500 Ft
 • Monok István (szerk.): Kék vér, fekete tinta – Arisztokrata könyvgyűjtemények 1500–1700 kiállítási katalógus (kiállítási katalógus) 2500 Ft
 • Monok István (hauptkurator): Blaues Blut & Druckerschwärze Aristokratische Büchersammlungen von 1500 bis 1700. 2500 Ft
 • Monok István (editor): Blue Blood, Black Ink Book Collections of Arisocratic Families form 1500 to 1700. 2500 Ft
 • Monok István (editor): Plava krv, crna tinta Knjižnice velikaških obitelji od 1500. do 1700. 2500 Ft
 • Füzesné Hudák Julianna (szerk.): Egy nyomdaműhely titkaiból – 125 éves a Gyomai Kner Nyomda 1500 Ft
 • Granasztói Olga (szerk.): Veszedelmes olvasmányok – Erotikus illusztrációk a 18. századi irodalomban 4500 Ft
 • Földesi Ferenc (szerk.): Csillag a holló árnyékában – Vitéz János és a humanizmus kezdetei Magyarországon 3900 Ft
 • Földesi Ferenc (curator): A Star in the Raven’s Shadow János Vitéz and the Beginnings of Humanism in Hungary 3900 Ft
 • Mikó Árpád (szerk.): Reneszánsz Év 2008 400 Ft
 • Heltai János, Gáborjáni Szabó Botond (szerk.): Biblia Sacra Hungarica – A könyv, „mely örök életet ád” 3900 Ft
 • Benkő Andrea (szerk.): Fiume magyar emlékezete – Skultéty Csaba gyűjteménye 2500 Ft
 • Madas Edit (szerk.): „Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig 4900 Ft
 • Papp Katalin, Tóth Ferenc Tibor (szerk.) Távoli fények, közelítő színek A régi Japán művészet és a modern látásmód 2500 Ft
 • Ekler Péter (összeáll.): Korvina-képek Vándorkiállítás Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550. évfordulója alkalmából 400 Ft

Digitális Kincstár

 • Philostratus corvina CD 3500 Ft
 • Balassi Bálint CD 3500 Ft
 • Chronica Hungarorum CD 3500 Ft
 • Festetics-kódex – Magyar Benigna imádságoskönyve CD 3500 Ft
 • 1956 Röplapok és plakátok DVD 5000 Ft
 • Tabula Hungariae Lázár térképe és változatai CD 3500 Ft
 • Jókai-kódex 1440 körül CD 3500 Ft
 • Margit-legenda 1510 CD 3500 Ft

A nemzet könyvtárának kincsei (CD-k)

 • Zsupos Zoltán (szerk.) – Földesi Ferenc (szakértő): Mátyás király corvinái I. 2000 Ft
 • Zsupos Zoltán (szerk.) – Földesi Ferenc (szakértő): Mátyás király corvinái II. 2000 Ft
 • Zsupos Zoltán (szerk.) – W. Salgó Ágnes (szakértő): Thuróczy János – A magyarok krónikája 2000 Ft

Egyéb

 • Gróf Széchényi Ferenc térképeinek és atlaszainak katalógusa CD-ROM 6000 Ft
 • Az Országos Széchényi Könyvtár Corvinagyűjteménye 6000 Ft