A projektről

Nyomtatóbarát változatPDF változat

ELDORADO – az országos könyvtári szolgáltatások megújuló rendszere

Az Országos Széchényi Könyvtár hamarosan elinduló új, ELDORADO elnevezésű szolgáltatása várakozásaink szerint nem csupán a nemzeti könyvtár, de a teljes magyar könyvtári rendszer jövőjét jelentősen befolyásoló tényezővé válhat, afféle kitörési pontként funkcionálva a magyar könyvtárügy egésze számára.

Az ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és DOkumentumtára (ELDORADO) eminens célja a digitális tartalmak jogtiszta módon történő szolgáltatása, a kereskedelmi forgalomban nem kapható, a könyvtárak polcain elfekvő kiadványok digitális formában történő „újraélesztése” egy megújuló, a digitális társadalom kihívásaihoz igazodó jogi környezetben. A kivitelezés hatékonyságára a megrendelő (OSZK) és szállító (Monguz Kft.) szoros együttműködése, az érintett könyvtári partnerek és egyéb ágazati szereplők (kiadók, könyvterjesztők, közös jogkezelők, a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányzati szervek stb.) aktív bevonása jelenthet garanciát.

 

Az ELDORADO és a felhasználók

Az ELDORADO szolgáltatásainak komplex rendszerével a felhasználók tág körét célozza meg.

Az ELDORADO célja, hogy a különböző szerzői jogi státuszú dokumentumok digitális másolatait „mindent egy helyen” alapon („one-stop-shop”-szerűen), a felhasználói igények szerint („on demand”) szolgáltassa. E koncepcióból is következik, hogy a szolgáltatás fókuszában a felhasználó számára nehezen beszerezhető, kereskedelmi forgalomban nem kapható (out-of-commerce) kiadványok állnak.

A digitális másolatküldés megrendelői magánszemélyek és üzleti ügyfelek egyaránt lehetnek. A szolgáltatási spektrum – a felhasználói jogosultságtól, a jogosultaktól kapott engedélyektől, illetve a felhasználások jogszabályban rögzített lehetőségeitől függően – a (katalógusban történő vagy teljes szöveges) kereséstől az online olvasáson és az e-kölcsönzésen át az értéknövelt szolgáltatásokig terjed.

Azzal, hogy az e-kölcsönzést a szolgáltatásai közé emelte, az ELDORADO arra vállalkozott, hogy a hazai viszonylatoknak megfelelő választ találjon egy olyan időszerű kérdésre, amelynek megválaszolása a szakmát világszerte hevesen foglalkoztatja. A koncepció szerint az e-kiadványok kölcsönzésének feltételeit az arra jogosultak állíthatnák be a licencek hatékony menedzselését elősegítő felületen.

 

Az ELDORADO és a könyvtárak

Az ELDORADO a magyarországi könyvtári rendszer közös szolgáltatása.

A rendszer egyik legfőbb erénye lehet, hogy infrastruktúrát szolgáltat a partnerkönyvtárak számára azáltal, hogy támogatja, illetve egységesíti a digitális másolatküldés folyamatait, beleértve a jogtisztázást.

Az ELDORADO jelentős felhasználói körét alkothatják tehát majd azok a könyvtárak, amelyek a digitalizálási infrastruktúrát veszik igénybe, legyen szó a digitalizálási tevékenységeik munkafolyamatainak a rendszeren keresztül történő vezérléséről (workflow-menedzsment szolgáltatása), a műszaki infrastruktúra használatáról, vagy akár a jogvédett tartalmaiknak a széles körű szolgáltathatóság érdekében történő „felszabadításáról”: a jogtisztaság megteremtéséről (szerzői jogi infrastruktúra szolgáltatás).

 

Az ELDORADO és az ágazati szereplők

Az ELDORADO kimondott célja, hogy a piacba csak serkentően, a gazdasági hasznosságot szem előtt tartva avatkozzon be.

Az ELDORADO célja a digitális tartalmak jogszerű szolgáltatása, a jogosulti érdekek maximális szem előtt tartása. Ennek fényében a jogosultak, illetve képviselőik maguk határozhatják meg, mely konstrukcióban, milyen díjszabás mellett kívánják az adott dokumentumot a rendszeren keresztül szolgáltatni, ha egyáltalán.

Ahhoz, hogy a jogtisztázás oly mértékű automatizmussal működjön, hogy azt a rendszer a humán beavatkozás minimalizálásával leképezni tudja, a jogi adatok ELDORADO-kompatibilis, a rendszerrel együttműködni képes (interoperábilis), valamint – nem utolsósorban – naprakész tartalmú nyilvántartásaira van szükség. Ezek kialakításának ösztönzésében partnereink a szellemi tulajdonkezelésért felelős szervezetek, illetékes közigazgatási szervek.

 

A hazai digitalizálási projektek egy rendszerbe foglalásával az ELDORADO olyan országos hatókörű szolgáltatássá válhat, amely nagyban elősegítheti a könyvtári rendszer erőforrásainak hatékony felhasználását, valamint hozzájárulhat a nemzeti kulturális örökség fennmaradásához. Mindezt egy, az olvasói igények kiszolgálására optimalizált, korszerű szolgáltatási modell járulékaként, partnereinkkel szoros együttműködésben megvalósítva.