6. emelet

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Nyomtatható változat letöltése

Kézirattár

Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára az ország legnagyobb kézirat-gyűjteménye. Gyűjtőtevékenysége 19. századi létrejötte óta kiterjed minden olyan magánszemély tevékenysége során keletkezett kéziratos dokumentumra, mely a modern tudomány- és technikatörténet kivételével a magyar irodalom- és történettudomány, valamint a művelődéstörténet bármely ága számára forrásértékű lehet. A Kézirattárban őrzött dokumentumok száma megközelíti az 1.400.000-et.
Tovább

A Kézirattár használata

Régi Nyomtatványok Tára

A tár a nemzeti könyvtár legrégebbi nyomtatott dokumentumait őrzi. Gyűjteményrészei a 19. század második felétől kezdődően fokozatosan alakultak ki, először az Ősnyomtatvány-gyűjtemény, amely az 1500. december 31-e előtt nyomtatott könyveket tartalmazza. 1865-ben a Nemzeti Múzeumban – könyvtárunk akkori otthonában – az újonnan kialakított, impozáns Széchényi-teremben helyezték el különálló gyűjteményként az ősnyomtatványokat, majd a 20. század elején választották külön az ún. Régi Magyar Könyvtárba tartozó dokumentumokat, vagyis az 1711 előtti magyar nyelvű, illetve Magyarországon nyomtatott, valamint magyar szerzőktől külföldön idegen nyelven megjelent kiadványokat.
Tovább

A Régi Nyomtatványok Tárának használata

A Kézitattár és a Régi Nyomtatványok Tára közös olvasótermének részletes térképe
Zeneműtár

A Zeneműtár mai állománya mintegy 170.000 nyomtatott kottát foglal magában, míg az Ms. mus. jelzet alatt számon tartott kottakéziratok száma kb. 18.000. Ezen kívül nagyszámú kéziratos és nyomtatott kottát őrzünk óriási, raktárainkban mintegy 550 polcfolyómétert elfoglaló opera- (ill. színpadi zene) gyűjteményünkben is.
Tovább

A Zeneműtár használata

Színházművészeti Tár

A Színháztörténeti Tár az ország legnagyobb magyar színházi forrásgyűjteménye. Gyűjti mindazokat a könyvtári jellegű dokumentumokat, amelyek összefüggnek a magyarországi, illetve a határon kívüli magyar vonatkozású színjátszással. Feladata a szerzeményezés, a Tár gyűjteményeinek gondozása, feldolgozása és a kutatók rendelkezésére bocsátása.
Tovább

A Színháztörténeti Tár használata

A Zeneműtár és Színháztörténeti Tár közös olvasótermének részletes térképe
Térképtár

Az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának gyűjteménye alapvetően hungarica-gyűjtemény. A nemzeti könyvtár részeként feladatunk, hogy a lehető legnagyobb teljességgel gyűjtsük a magyar vonatkozású nyomtatott és kéziratos kartográfiai dokumentumokat, valamint a digitálisan elkészített. (térképeket, atlaszokat, ég- és földgömböket, stb.).
Tovább

A Térképtár használata
A Térképtár részletes térképe