7. emelet

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Nyomtatható változat letöltése

Mikrofilm olvasó

A korszerűen felszerelt mikrofilm olvasóban tekinthetők meg a korábbi évtizedekben állományvédelmi okokból mikrofilmre vett hírlapok, folyóiratok és a mikrofilmezett gyászjelentések, melyek nagy része raktárban helyezkedik el.
Tovább
Általános olvasóterem

A részben természetes megvilágítású általános olvasóterem szabadpolcos állománya az összes szakterület legfontosabb kézikönyveit tartalmazza, különös tekintettel a humaniorákra.
Tovább

Az általános olvasóterem részletes térképe
Az általános olvasóterem galériájának részletes térképe
Irodalomtudományi olvasóterem

Az olvasóterem 30 férőhelyes. 15.000 kötetes állományát irodalomtudományi (irodalom-, műnem-, műfajelméleti) és irodalomtörténeti kézikönyvek (teljes összefoglalások, korszakmonográfiák, egy-egy alkotó munkásságával foglalkozó művek) alkotják, továbbá a magyar szépirodalom legjelentősebb képviselőinek művei, kritikai kiadások, valamint a világirodalom legjelesebb alkotásai, gyakran eredeti nyelven.
Tovább

Az irodalomtudományi olvasóterem részletes térképe
Az irodalomtudományi olvasóterem galériájának részletes térképe
Történettudományi olvasóterem

A terem szabadpolcos állománya egyebek között magyar és egyetemes történeti forráskiadványokat, összefoglaló és korszaktörténeti monográfiákat, helytörténeti, genealógiai, egyház- és művelődéstörténeti munkákat tartalmaz.
Tovább

Az történettudományi olvasóterem részletes térképe
Az történettudományi olvasóterem galériájának részletes térképe
Média olvasó

A Médiaolvasó feladata a multimédia gyűjteményhez, illetve a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó valamennyi elektronikus dokumentumhoz való teljes körű hozzáférés biztosítása, a kapcsolódó szaktájékoztatási feladatok ellátása.
Tovább
Hírlapolvasó

A 30 férőhelyes hírlapolvasóban történik a raktárból felkért eredeti (nem mikrofilmezett és nem digitalizált) folyóiratok, hírlapok forgalmazása.
Az olvasótermi polcokon betűrendben helyezkednek el a kurrens és bekötött folyóiratok, hírlapok, 250 cím (mintegy 6.000 kötet). Itt kapnak helyet a hazai és külföldi sajtótörténeti művek, sajtóbibliográfiák és repertóriumok. 14 számítógépes munkaállomás áll az olvasók rendelkezésére.
Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Magyarországon a könyvtár- és tájékoztatástudományi szakirodalom országos hatókörű gyűjteménye a Könyvtári Intézet Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtára (rövid nevén: KSZK), amely az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagkönyvtáraként dokumentumokat és információkat szolgáltat az egész magyar könyvtáros társadalom és – esetenként – a magyar könyvtárügy iránt érdeklődő külföldi kollégák számára.
Tovább

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár használata
Tájékoztató segédkönyvtár

A 10.000 kötetnyi tájékoztató segédkönyvtár a legfontosabb hazai és külföldi referensz művek: általános- és szaklexikonok, enciklopédiák, szótárak, bibliográfiák, életrajzi források és adattárak gyűjteménye, melyet internetes források és dedikált hálózaton működő adatbázisok, segédletek egészítenek ki. A teremben állandó tájékoztató-ügyelet működik. Munkatársaink a könyvtár felhasználóinak személyesen, telefonon vagy Skype-on nyújtanak tájékoztatást, ld.: Szaktájékoztatás.
Könyvkiadó, regisztráció

A könyvkiadón tudják olvasójegyüket – a használni kívánt olvasóterembe szóló – helyszámra cserélni, valamint itt adjuk át a raktárból kikért könyveket.
Tovább
OPM, Fénymásoló

Itt készíttethetnek digitális, illetve papíralapú másolatot dokumentumainkról, illetve kérhetnek segítséget az olvasótermekben használható számítógépekkel kapcsolatban.

Másolási lehetőségek
Informatikai lehetőségek