Reneszánsz

Translatio Librorum

Virtuális kiállítás
xxx
Leírás: 

2007-ben érkeztek haza a sárospataki református könyvtár a II. világháború idején a Szovjetunióba, Nyizsnij Novgorodba került könyvei. A köteteket az OSZK műhelyében restaurálták, később visszakerültek a Tiszáninneni Református Egyházkerület gyűjteményébe, Sárospatakra. A szolgáltatás a könyvek visszaérkezését, a sajtóvisszhangot, s a kötetek restaurálása után megrendezett kiállítást is bemutatja.

Állapot: 
A szolgáltatás fejlesztése és gyarapítása 2007-ben lezárult.

Bibliotheca Corviniana Digitalis

Virtuális kiállítás
xxx
Leírás: 

Az OSZK vezetésével 2003-ban elindult Bibliotheca Corviniana Digitalis című program hosszútávú célja, hogy virtuálisan egyesítse Hunyadi Mátyás egykori könyvtárának, a Bibliotheca Corvinianának – korabeli nevén Bibliotheca Augustának – fellelhető darabjait. E rekonstrukció mellett célja az egykori könyvtár tudományos feldolgozása és az eredmények internetes publikálása is.

 

Állapot: 
A program 2015-ben folytatódik, melynek mentén 2016-ra teljes körűen megújul a szolgáltatás.
Syndicate content