Közösségi szolgálat az Országos Széchényi Könyvtárban

Printer-friendly versionPDF version

A könyvtárról röviden
Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Magyarország nemzeti könyvtára. Létrejöttét 1802-ben a hazafias érzésű, felvilágosult mágnásnak, gróf Széchényi Ferencnek (1754–1820) köszönheti, aki a régi nemzeti könyvkincset országszerte és külföldön nagy anyagi áldozatvállalással felkutatta, gyűjteménnyé egyesítette, majd közhasználatra bocsátotta.

Az alapító szellemi örökségét ápolva az Országos Széchényi Könyvtár kiemelt célja és feladata, hogy gyűjteményét és tevékenységét megismertesse különböző ismeretátadási formákon keresztül – mint például az irodalmi-kultúrtörténeti programok, kiállítások, múzeumpedagógia – felnőttekkel és diákokkal egyaránt, s e munkánk integráns részét képezheti a középiskolás diákok bevonása a közösségi szolgálaton keresztül intézményünk mindennapjaiba.

A nemzeti könyvtár közel 9 millió magyar nyelvű és magyar vonatkozású dokumentumot őriz. A gazdag állomány a magyar kulturális örökség széles spektrumát öleli fel a legkorábbi nyelvemlékektől az elektronikus dokumentumokig, dokumentumtípusonként különböző gyűjteményekbe rendezve (Törzsgyűjtemény, Plakát-és Kisnyomtatványtár, Kézirattár, Régi Nyomtatványok Tára, Térképtár, Színháztörténeti Tár, Zeneműtár, Fotótár, Történeti Interjúk Tára, Könyvtártudományi Szakkönyvtár).

A törzsgyűjtemény tartalmazza az 1711 után a mindenkori Magyarországon, és az 1600 után külföldön megjelent 3 millió könyvet, a könyvtár teljes hírlap- és folyóirat-állományát (400 000 évfolyam eredetiben, illetve mikrofilmen), valamint a kötelespéldányként beszolgáltatott elektronikus dokumentumokat. Az állomány értékét növeli, hogy számos magyar könyv és folyóirat egyetlen fennmaradt példányát őrzi a könyvtár.

Nemzeti könyvtári feladatain túl az Országos Széchenyi Könyvtár a történettudomány és az irodalomtudomány szakkönyvtári funkcióit is ellátja.

Az OSZK Digitális Könyvtára számos szolgáltatást foglal magában, melyek között a nálunk őrzött elektronikus dokumentumokra épülő online adatbázisok, tartalomszolgáltatások és tematikus összeállítások is megtalálhatók. A könyvjellegű, teljes szöveggel elérhető digitális példányok a Digitális Könyvtárban és a Magyar Elektronikus Könyvtár adatbázisában, az online, valamint a digitalizált folyóiratok az Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívumban kereshetők, míg a képi dokumentumok elsősorban a több könyvtár állományából összeállított reprezentatív válogatásban, a Magyar Digitális Könyvtárban, illetve a főként felajánlásokra alapozott Digitális Képarchívumban találhatók.

Az Országos Széchényi Könyvtár nem csupán a nemzeti emlékezet helye, hanem modern kulturális központ is: kulturális rendezvények, állandó és időszaki kiállítások, ismeretterjesztő kiállítások helyszíne.

Milyen tevékenységeket lehet az OSZK-ban végezni?

A diákok alapvetően kétféle módon kapcsolódhatnak be a munkánkba:

 1. Olyan, kisebb felelősségű előkészítő, anyagrendezési, rendszerezési feladatokat tudnak elvégezni, melynek során megismerkednek a gyűjtemény dokumentumtípusaival, illetve a gyarapítás, feldolgozás munkafolyamataival is, ráláthatnak a gyűjtemény működésének fő vonalaira, illetve megismerkednek a történeti filológia, a forráskutatás előkészítő fázisaival.
 2. Infopont-munkatársi, hostess-feladatok ellátása és fellépések a könyvtár rendezvényein.

Az alábbiakban összegyűjtöttük és részleteztük a könyvtár különböző igazgatóságain végezhető feladatokat, illetve az ezekhez kapcsolódó egyéb tudnivalókat.

A munkavégzés ütemezése, időtartama: 1, 2, 4. pont: folyamatos, 3. pont: kétnaponta 1 óra, továbbá:

1. 1 fő hétköznapokon, a megengedett órakeretben, a teljes közösségi munkavégzésének keretében (ezt követően váltás);
2. 2 fő hétköznapokon, a megengedett órakeretben a teljes közösségi munkavégzésének keretében (ezt követően váltás);
3. 1 fő hétköznapokon, a megengedett órakeretben, akár alkalmanként cserélődve, akár a közösségi munkavégzésének csak egy részében;
4. 2 fő hétköznapokon a megengedett órakeretben, a teljes közösségi munkavégzésének keretében (ezt követően váltás)

Idegen nyelv ismeret: nem szükséges

Elvárt személyes kompetenciák: együttműködő képesség, pontosság, precizitás, lelkiismeretesség (4. pont esetében: kézügyesség)

Speciális igény: 1. 2. pont esetében a munkavégzéshez saját laptop szükséges

Plakát és Kisnyomtatványtár

Feladat: pakolás, szortírozás, listaírás
Idegen nyelv ismeret: nem feltétel
Munkavégzés ütemezése, időtartama: egy-egy diáknak folyamatosan kellene letöltenie az 50 órát a megengedett órakeretben, hogy egy adott munkát teljesen végig tudjon vinni. Bármikor tudunk fogadni diákot, előzetes egyeztetés után, de egyszerre csak egy főt.
Elvárt személyes kompetenciák: precizitás, monotónia-tűrés

Zeneműtár
Feladat: régi hangfelvételek (gramofonlemezek) állományba vétele: szerző,
cím és előadó bejegyzése a gyarapítási naplóba, majd jelzet ragasztása a
lemezekre
Idegen nyelv ismeret: nem szükséges
Munkavégzés ütemezése, időtartama: a feladat rövid idő alatt
elmagyarázható, s minthogy egy-egy lemez adatai néhány perc alatt
feljegyezhetők, a diákok egymást váltva is haladhatnak a munkával
Hétköznapokon 8 és 16 óra között tudjuk fogadni a diákokat a megengedett órakeretben.
Elvárt személyes kompetenciák: koncentráció, türelem

Diafilm és Fényképtár
Feladat: fotográfiák tisztítása, csomagolása, rendezése, adatbázis-egyeztetés
Idegen nyelv ismeret: nem szükséges
Munkavégzés ütemezése, időtartama: folyamatos, a megengedett órakeretben, de egy-egy feladatot azonos diáknak kell végigvinnie: heti 2 vagy 3 alkalommal, 9-től vagy 12.30-tól a megengedett órakeretben
Elvárt személyes kompetenciák: koncentráció, türelem

Történeti Interjúk Tára
Feladat: VHS-kazetták sorba rendezése, hiányok vagy jelzethibák jelölése, polconkénti címkézés elkészítése. Raktárrendezés
Idegen nyelv ismeret: nem szükséges
Munkavégzés ütemezése, időtartama:
Alkalmanként, szünetekkel is meg lehet oldani a megengedett órakeretben.
Raktárrendezés: 10 óra munka két diáknak, végig egy tári munkatárs felügyeletével; az időpontok tekintetében a Tár rugalmas.
Elvárt személyes kompetenciák: szorgalom, tartós figyelem

Tudományos Titkárság

Feladat: kiadványtár anyagának rendbetétele, pakolás, rendszerezés, esetleges hagyatékok beleltározása és feldolgozása
Idegen nyelv ismeret: nem szükséges
Munkavégzés ütemezése, időtartama: rugalmas, a megengedett időkeretben
Elvárt személyes kompetenciák: precizitás, megbízhatóság

Nemzetközi és Kulturális Kapcsolatok Osztály
Feladat:

 1. havonta egy alkalommal a KönyvTÁRlat c. irodalmi-kultúrtörténeti program szervezésében asszisztencia, hostesskedés – rendszeresen
 2. a könyvtár rendezvényein, kiállításain asszisztencia, hostesskedés – alkalomszerűen
 3. a könyvtár főbejáratánál információs pontban turisták tájékoztatása a könyvtárlátogatás lehetőségeiről, a kiállításokról – rendszeresen
 4. színjátszó körök, versmondók, táncosok, zenészek stb. számára fellépési lehetőség a könyvtár rendezvényein – alkalomszerűen

Idegen nyelv ismeret: 1,2,4. pont: nem feltétel, 3. pont: angol mindenképpen + lehetőség szerint olasz, vagy német, vagy francia, vagy orosz, vagy japán, vagy kínai
Munkavégzés ütemezése, időtartama: 1,2,4. pont: alkalmanként egyeztetve 2-3 óra; 3. pont: kedd-szombat 9–20 óra között; az 50 óra letölthető folyamatosan és néhány órás részletekben is, valamennyi esetben a megengedett órakeretben
Elvárt személyes kompetenciák: udvariasság, empátia, kiváló kapcsolatteremtő képesség és kommunikációs készség, rugalmasság, új ismeretek befogadása és átadása

Jelentkezni szeretnénk! Mi a teendő?

 1. Kérjük, nézzék át tájékoztatónkat és egyeztessenek azon diákokkal, akik már korábban jelentkeztek az iskolában a közösségi szolgálatra, válasszák ki a számukra legmegfelelőbb tevékenységet.
 2. Kérjük, az iskola részéről kijelölt pedagógus vegye fel a kapcsolatot az OSZK kijelölt kapcsolattartójával e-mailben vagy telefonon annak érdekében, hogy létrejöhessen az együttműködési keretmegállapodás az OSZK és az iskola között.
 3. Kérjük, az iskola részéről kijelölt pedagógus online, vagy letölthető Jelentkezési lapunkon jelezze, hogy mely diákok, milyen óraszámban, az OSZK mely szervezeti egységénél, milyen időpontokban töltenék a közösségi szolgálatot. Az együttműködési keretmegállapodás létrejötte után a diákokat a könyvtár egyes szakterületei által igényelt létszámban és időpontokban tudjuk fogadni.
 4. Az iskola részéről kijelölt pedagógussal, diákkal és az OSZK-ban kijelölt mentorral közösen egyeztetjük a munkavégzés pontos részleteit. Az első, munkában töltött alkalommal a diák munka-és tűzvédelmi oktatásban részesül.
 5. A diák Közösségi szolgálati naplót vezet, amelyben rögzítjük a vállalt feladatokat, óraszámot és időbeosztást, feljegyzi a mentora által kiadott feladatok elvégzésével kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat. A Napló egyben a közösségi szolgálatot végző diákok regisztrálására és a jelenlét igazolására is szolgál.
 6. A vállalt időtartam letöltése után az OSZK az iskola részére hivatalos igazolást állít ki.

Közösségi szolgálat koordinátor: Szabó Krisztina, szabo.krisztina@oszk.hu, telefon: 06 1 22 32 714