Mikes Kelemen Program

Printer-friendly versionPDF version

A Mikes Kelemen Program, amelynek célja a Diaszpóra Tanács III. ülésének Zárónyilatkozatában megfogalmazottak szerint – „a diaszpóra tárgyi örökségét rendezett módon összegyűjtve Magyarországra szállítsuk és gondoskodjunk későbbi méltó felhasználásáról” – a Nemzetpolitikai Államtitkárság és az Országos Széchényi Könyvtár szervezésében 2014. január 1-jén kezdte munkáját.

Az elmúlt években a tengerentúli magyarság képviselői jelezték, hogy a diaszpóra tagjainak az évtizedek alatt gondos munkával összegyűjtött könyvei, levéltári anyagok, levelezések, a közösségek életét bemutató folyóiratok, aprónyomtatványok egyre nagyobb veszélyben, sok esetben a megsemmisülés határán vannak. Ennek nyomán 2013 októberében a Magyar Diaszpóra Tanács elfogadta a Mikes Kelemen Programot.

Hét tengerentúli országban (Kanada, Amerikai Egyesült Államok, Venezuela, Brazília, Argentína, Uruguay, Ausztrália) gyűjtőpontok létesültek, ahol az érintett közösségek és magánszemélyek elhelyezhették könyvtári hagyatékaikat. 2015-ben folytatódott és tovább fejlődött a program: az elsődleges történeti források megmentését, összegyűjtését szolgálja, hogy megbízott szakemberek utaztak a helyszínekre, hogy 2015 októberétől 2016 márciusáig feltérképezzék a helyi közösségek múltját, az emlékezet különféle formákban rögzített forrásait. A közösség szándékainak megfelelően gondoskodtak a dokumentumok Magyarországra szállításáról, vagy archiválták a forrásokkal kapcsolatos információkat. Megismerkedtek a közösséggel, kapcsolatokat építettek, a helyszínen propagálták a programot, segítették a gyűjtést, csomagolást, szállítást.

A felajánlott, hazaérkezett anyag tárolását és feldolgozását az Országos Széchényi Könyvtár szakemberei végzik. A dokumentumokat munkatársaink egyenként megvizsgálják, és azok, amelyekre szükség van a nemzeti gyűjteményben, – kb. 5–10% – az OSZK állományába kerülnek. A többi dokumentumot más hazai közgyűjteményeknek, képzőhelyeknek, valamint határon túli könyvtáraknak ajánljuk majd fel.

A Mikes Kelemen Program révén Magyarországra érkező, ezek közül a nemzeti könyvtár gyűjteményébe kerülő, válogatott dokumentumok a katalógusaink, nyilvántartásaink segítségével a feldolgozás után mindenki számára hozzáférhetőek lesznek majd az adott gyűjteményrész használati feltételei szerint. A legérdekesebb darabokat az OSZK blogján, a Gyarapítási Osztály Csepp a tengerben című oldalán folyamatosan bemutatjuk

A programban résztvevő munkatársak:
Kaposváriné Dányi Éva projektvezető, a Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály vezetője
Mészáros Tamás, Tőkés Bernadett és Konti László, a Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály dolgozói

E-mail: mikes@oszk.hu