Mit kell tudni a könyvtáraknak?

 

A kötelespéldányokból részesülő könyvtárakra vonatkozó jogszabály alapján, minden részesülő könyvtár köteles nyilvántartásba venni, feltárni és nyilvános könyvtári ellátási rendszerben hozzáférhetővé tenni a kapott kötelespéldányokat.
A kötelespéldányok Országos Széchényi Könyvtárból történő elszállításáról a kedvezményezett könyvtárak gondoskodnak, vagy viselik annak költségeit.

Országos Széchényi Könyvtár
Az Országos Széchényi Könyvtár a hat kötelespéldányból:

  • 2 példányt a nemzeti könyvtári alapfeladatok ellátására fordít, azaz: 1 példányból előállítja a nemzeti bibliográfiát, majd ezt a példányt archiválja; 1 példányból nyilvános könyvtári szolgáltatásait látja el, (illetve ezt a példányt igazgatási célra az arra jogosult szervezet maximum egy hónapig igényelheti);
  • 1 példányt a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (mint nemzeti gyűjtőkörű könyvtár) számára küld el;
  • a maradék 3 példányt a jogszabálynak megfelelően az arra jogosultak részére szétosztja.

Az Országos Széchényi Könyvtár a három példányban érkező kötelespéldányokból:

  • 2 példányt a nemzeti könyvtári alapfeladatok ellátására fordít, azaz: 1 példányból előállítja a nemzeti bibliográfiát, majd ezt a példányt archiválja; 1 példányból nyilvános könyvtári szolgáltatásait látja el, (illetve ezt a példányt igazgatási célra az arra jogosult szervezet maximum egy hónapig igényelheti);
  • 1 példányt a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (mint nemzeti gyűjtőkörű könyvtár) számára küld el.

Az Országos Széchényi Könyvtár a terjesztési korlátozás alá eső illetve a nyilvánosan nem terjeszthető (betiltott) dokumentumokat, azaz a két példányban érkező kötelespéldányokat:

  1. a nemzeti bibliográfiában regisztrálja, majd archiválja;
  2. korlátozásnak megfelelően kezeli;
  3. az állami és szolgálati titok kutatási szabályainak megfelelően szolgáltatja.

Az Országos Széchényi Könyvtár az egy példányban érkező kötelespéldányokból (videodokumentumok) nyilvános könyvtári szolgáltatásait látja el.
Az országos dokumentumellátási rendszerben résztvevő könyvtárak, valamint a határon túli magyar könyvtárak fejlesztési programjában résztvevő könyvtárak számára az Országos Széchényi Könyvtár biztosítja a beérkezett kötelespéldányok megtekintését, illetve a kötelespéldányokról való bibliográfiai tájékoztatást.
A nemzeti könyvtár feladata - más intézmények mellett - a kötelespéldányok beszolgáltatásának ellenőrzése és a jogszabályban előírt szankciók (ötvenezer forintos szabálysértés kiszabása) alkalmazása.
Az Országos Széchényi Könyvtár évente köteles a kötelespéldány-szolgáltatókról területi illetékességük szerint tájékoztatni a megyei könyvtárakat, illetve a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárat.

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár mint nemzeti gyűjtőkörű könyvtár minden kötelespéldányból (akár 3, akár 6 példányban beküldendőről van szó) 1 példányt megkap az Országos Széchényi Könyvtártól.
A könyvtár a kötelespéldányokon alapuló szolgáltatásaival jogszabályban meghatározott módon vesz részt az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben (ODR).

Országgyűlési Könyvtár
A 6 példányban beérkező kötelespéldányból 1 példányt gyűjtőkörének megfelelően az Országgyűlési Könyvtár kap.
Az Országgyűlési Könyvtár kötelespéldány szolgáltatáson alapuló kötelezettsége az állam-, és jogtudomány, politikatudomány, legújabbkori magyar és egyetemes történelem hazai szakirodalmának, valamint az Országgyűlés dokumentumainak könyvtári rendszeren belül hozzáférhetővé tétele.

KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
A 6 példányban beérkező kötelespéldányból 1 példányt gyűjtőkörének megfelelően a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat kap.
A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat kötelespéldány szolgáltatáson alapuló kötelezettsége a gyűjtőkörébe tartozó szakirodalomnak a könyvtári rendszeren belül hozzáférhetővé tétele.

Tudományos és szakkönyvtárak
A 6 példányban beérkező kötelespéldányokból, amennyiben az Országgyűlési Könyvtár illetve a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat gyűjtőkörébe nem tartozó kiadványról van szó, a gyűjtőkörnek megfelelő szakkönyvtár részesül.
A tudományos és szakkönyvtárak kötelespéldány szolgáltatáson alapuló kötelezettsége a gyűjtőkörébe tartozó szakirodalomnak a könyvtári rendszeren belül hozzáférhetővé tétele.

Állami Egyetemi könyvtárak
A 6 példányban beérkező kötelespéldányokból 1 példányt kap két egyetem (Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára és a Pécsi Tudományegyetem Könyvtára), amit külön megállapodásban rögzített gyűjtőköri elosztás alapján, osztanak meg egymás között.
A két egyetemi könyvtár kötelespéldány szolgáltatáson alapuló kötelezettsége a gyűjtőkörébe tartozó szakirodalomnak a könyvtári rendszeren belül hozzáférhetővé tétele.

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a megyei könyvtárak
A megyei könyvtáraknak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak az Országos Széchényi Könyvtárnak beszolgáltatandó hat kötelespéldányon felül, a székhelyük szerinti szolgáltatóktól (sokszorosítók, nyomdák) a helyi vonatkozású sajtótermékekből 1 példányt ingyenesen kell kapniuk.
A megyei könyvtárak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kötelespéldány szolgáltatáson alapuló kötelezettsége a gyűjtőkörébe tartozó szakirodalomnak a könyvtári rendszeren belül hozzáférhetővé tétele.