Állami kitüntetést kapott Poprády Géza

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2019/08/16

Poprády Géza

 

Kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként  – a nemzeti könyvtár modern működési feltételeinek megteremtése, a korszerű restaurálási technológiák meghonosítása, valamint az állományvédelem és a digitalizáció bevezetése érdekében végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége okán – Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Poprády Géza, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott főigazgatója.

 

 

 

 

„1984. január 1-től dolgozott az Országos Széchényi Könyvtárban, először az állományvédelmi főosztályvezető helyetteseként, majd 1984. szeptemberétől főosztályvezetőként. Ebben a minőségében fontos szerepe volt a nemzeti könyvtár vári otthonába történt költöztetésében, illetve a kötészet, mikrofilmtár és a mikrofilmes olvasószolgálat vári tevékenységének megszervezésében. Működése alatt honosították meg a könyvtárban a pergamenöntést és gépi papíröntést, mint restaurálási technológiát, továbbá a glóbusz restaurálást és a színes fényképezést. Működése alatt fejezték be az ún. korvina programot: az Egyetemi Könyvtár pusztuló kódexeinek, köztük 12 korvinának, a megmentését. 1986–1989. között megszervezte a Soros Alapítvány támogatásával létesített könyvrestauráló műhelyt.
1990-ben főosztályvezetői feladatainak megtartása mellett főigazgató-helyettesi megbízást kapott, ezzel a felelősségi körébe kerültek a könyvtár számítógépesítési feladatai és nemzetközi kapcsolatai. 1992-ben kezdték el a könyvek online katalogizálását és vezették be a számítógépes olvasói katalógust. 1991-ben Magyarország az Európa Tanács tagja lett, ettől kezdve ő képviselte az Országos Széchényi Könyvtárat az Európa Tanácshoz tartozó nemzeti könyvtárak konferenciáján (CENL).
Az 1970-es években különböző szintű könyvtáros-képző tanfolyamokon, 1986-1991. között az ELTE Tanárképző Kar könyvtár tanszékén vendégoktatóként könyvtári osztályozást tanított.
1992-ben Sóron Lászlóval, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium könyvtári osztályának vezetőjével és Horváth Tiborral, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatójával közösen útjára indították a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. folyóiratot.
1993. április 13-án Juhász Gyula főigazgató halála miatt – addigi feladatainak megtartása mellett – megbízást kapott a nemzeti könyvtár főigazgatói feladatainak ellátására, majd 1994-ben, sikeres pályázat után, öt évre kinevezték a nemzeti könyvtár főigazgatójának. Főigazgatói tevékenységének középpontjába „a nemzeti könyvtár a nemzet emlékezete” elvének lehetőség szerinti megvalósítását állította. Ez összhangban állt az alapító gróf Széchényi Ferenc elgondolásával (aki zseniális módon a XVIII-XIX. század fordulóján a XXI. században is érvényes módon fogalmazta meg az alapvető nemzeti könyvtári feladatokat) és a Könyvtáros Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége (IFLA) nemzeti könyvtári igazgatói értekezletének állásfoglalásával: az országgal, illetve a nemzettel kapcsolatos publikált anyagok minden típusának gyűjtése, megőrzése, rendelkezésre bocsátása.”

Forrás: Az OSZK története