Kollégáink az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete konferenciáján

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2017/03/17

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya immár harmadszorra rendezi meg textológiai konferenciáját. Az értelmezés hatalma III. – A kora újkori kéziratos nyilvánosság működésének módszertani kihívásai és tanulságai című konferencia 2017. március 29-én lesz Budapesten.

A konferencia felhívása ezúttal nem a teljes szakmai nyilvánosságnak, hanem egy szűkebb szakmai körnek szólt. Az OSZK kutatói közül felkért előadóként szerepelnek a rendezvényen az MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport munkatársai, Madas Edit, Zsupán Edina és Vízkelety András, valamint Bíró Csilla, a Régi Nyomtatványok Tára kutatója.

A módszertani konferenciasorozat harmadik része a koraújkori írásbeliség, az olvasáskultúra és az irodalmi szövegprodukció azon történeti sajátosságához nyúl vissza, amely egyszersmind mediális és médiatörténeti jelenség is. E sajátosság a kéziratosság találkozása a nyomtatott írásbeliséggel. A hagyományos irodalomtörténet egyes kitüntetett jelentőségű kéziratokra és a velük szemben lassan túlsúlyra jutó nyomtatványokra építette kanonizáló eljárásait, fejlődéstörténeti elbeszéléseit. Kevesebb figyelem jutott a két kulturális és mediális modell tartós együttélésére, s az ebből adódó tanulságok levonására. A tanácskozás legfőbb törekvése ezért felhívni a figyelmet a kora újkori magyar, latin és egyéb nyelvű kéziratok sajátos létmódjának tanulmányozására.

Helyszín: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., Eötvös Könyvtár nagyterme

Részletes program, előadók