Új adatbázisok

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2019/12/04

 

Kedves Olvasóink! Intézményünkben 2019. december 1-től a Szaktárs adatbázisai közül hozzáférhető a Balassi, a Gondolat, a Kortárs és a Kronosz Kiadó tartalma is.

Balassi Kiadó

Az 1991-ben alapított Balassi Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.
E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.
A Kiadó legfontosabb sorozatai a következők: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Gondolat Kiadó  

A Gondolat Kiadó immár több mint fél évszázada van jelen a magyar könyvkiadásban, s ma is a hazai könyvpiac egyik meghatározó szereplője. A Gondolat a hangsúlyt némiképp a társadalomtudományra és a hazai szerzők könyveire helyezi, de kiadványainak spektruma kiterjed a hagyományos társadalomtudományi területek – a filozófia, a szociológia, a jog vagy a történelem – mellett, olyan tudományágakra, mint a pszichológia, a pedagógia vagy az ókortudomány, továbbá a kultúra- és médiatudomány és az információs társadalom kutatása. 2002-ben pedig újára indította szépirodalmi kiadványsorozatát is.

Kortárs Kiadó  

Az 1993-ban alapított könyvkiadó napjaink élő (kortárs) irodalmának kiadására, a legfrissebb és talán legfontosabb szellemi folyamatainak közvetítésére kötelezte magát.
Legfontosabb sorozatai: Kortárs Dráma, Kortárs Esszé, Kortárs Film, Kortárs Kritika, Kortárs Levelezés, Kortárs Próza, Kortárs Tanulmány, Kortárs Vers, Magyar Remekírók – Új Folyam.

Kronosz Kiadó   

A Kronosz Kiadó 2012 tavaszán alakult. Fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs-baranyai helytörténeti kiadványok, de irodalomtörténeti, művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Önálló sorozatai: Sziluett - Korszerű történelmi életrajzok; Pécsi Mozaik; SziTu - Színháztudományi Kiskönyvtár.

Az adatbázisok a Katalógusok, adatbázisok oldalról is elérhetők.