A közös munkamódszer előnyei a résztvevők számára

Az egyszeri feldolgozás – többszöri felhasználás eredményeként több folyóirat, évkönyv bibliográfiai feldolgozása, ezáltal nagyobb szakirodalmi lefedettség és magasabb szintű tájékoztatás valósítható meg.

A HUMANUS keretein belül végzett feldolgozói munka során a tudományterületi felelőssel még nem rendelkező alábbi területekre eddig kijelölt rekordok száma:

  2009. 02. adatok alapján 2011. 10. adatok alapján
  tanulmány-kötetben folyóiratban, évkönyvben összesen   tanulmány-kötetben folyóiratban, évkönyvben összesen
nyelvtudomány 291 94 385   13044 6314 19358
vallás, teológia 491 1096 1587   4288 12484 16772
művészet 405 1093 1498   10312 11914 22226
néprajztudomány 160 79 239   1944 5019 6963
helytörténet 160 321 481   2977 3475 6452

 

Példa a közös munkamódszerre:
a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár által feldolgozott folyóiratokból, évkönyvekből 2008 folyamán 111 bibliográfiai rekord kapta meg az irodalomtudomány besorolást (is).
Az irodalomtudományi felelősnek (Analitikus Feldolgozó Osztály) ezáltal:
•a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár által feldolgozott folyóiratokat, évkönyveket (pl. Könyv és nevelés, Magyar Könyv-Szemle) már nem kell átnéznie;
•csak e vonatkozó 111 rekordot kell – döntés/igény szerint – tartalmilag feltárnia.
Jelen esetben: az irodalomtudományért felelős Analitikus Feldolgozó Osztály napi rendszerességgel lekeresi a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár által készített és irodalomtudományra kijelölt rekordo(ka)t .

Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei túlnyomórészt könyvtörténeti és könyvtártudományi, alkalmanként azonban irodalomtudományi publikációkat is közöl:

– az évkönyvért felelős feldolgozó intézmény, a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár elkészíti az irodalomtudományi publikáció bibliográfiai rekordját is, és besorolja azt az irodalomtudomány területére;
– az irodalomtudomány területéért felelős egyik munkacsoport tárgyszavakkal egészíti ki azt:

vissza a tartalomhoz

Ajánlott technikai körülmények: 1024x768 px képernyőméret, F11 billentyű, Internet Explorer, Mozilla Firefox