Vállalható munkatípusok:
  • online adatbevitel a HUMANUS-ba
  • adatbevitel saját rendszerbe, adatátadás a HUMANUS-nak
  • tartalmi feltárás, tárgyszavazás
  • kiadók esetében: saját kiadványaik feldolgozása a HUMANUS-ban

vissza a tartalomhoz

 

A feldolgozott, feldolgozandó folyóiratok, évkönyvek számbavétele, feldolgozottságuk követése

Az Országos Széchényi Könyvtárba kötelespéldányként érkező folyóiratok, évkönyvek esetében:

a Analitikus Feldolgozó Osztály
szemlézi e kiadványokat

a HUMANUS gyűjtőkörébe tartozók
NEKTÁR-beli (OSZK) rekordját
átemeli a HUMANUS-ba, és
az együttműködést szolgáló adatokkal
egészíti ki azt
eredmény:
Folyóiratok, évkönyvek listája
lsd. menüpont

A lista e munkamódszer eredményeként több mint 1200 folyóiratot, évkönyvet tartalmaz (2011. 10. 12.): a HUMANUS gyűjtőköréhez tartozó folyóiratok, évkönyvek közül azokat, amelyeket az Időszaki Kiadványok Repertóriuma (1987-2002) is feldolgozott már, valamint a 2003 után indultak közül azokat, amelyek kötelespéldányként már beérkeztek az OSZK-ba (összesen: a lista ~95%-a).
A HUMANUS gyűjtőköréhez tartozó, de a magyarországi kötelespéldány-rendelet hatályán kívül eső folyóiratok, évkönyvek esetében hasonló „rálátással“ már az Országos Széchényi Könyvtárban működő Analitikus Feldolgozó Osztály sem rendelkezik. Ennek ellenére az együttműködési, konzorciumi forma e kiadványok számbavételét és feldolgozását is megkönnyítheti (jelenleg a lista ~5%-a ilyen kiadvány).

A lista – az időszaki kiadványok természetéből következően – folyamatosan változik:

összes folyóirat, évkönyv (1217):


kurrens (715), amelyből a 2003-2011 között indultak
száma 153 („újak“)

megszűnt (502):
időközben megszűnt folyóiratok, évkönyvek;

(2011. 10. 03. adatok alapján)

A HUMANUS folyóiratok, évkönyvek listájának teljessé tétele, naprakészen tartása (pl. megszűnések) is már kizárólag szakmai együttműködéssel sikerülhet. Ebben a munkában is számítunk a hazai megyei, városi könyvtárak, tudományos könyvtárak közreműködésére.
Bízunk abban, hogy a jelenleg már konzorciumi tag Bod Péter Megyei Könyvtár (Sepsiszentgyörgy, Románia) és a Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) után további, nem Magyarországon működő könyvtárral, intézménnyel dolgozhatunk együtt a közös cél megvalósítása érdekében.

Várjuk javaslataikat, észrevételeiket!

vissza a tartalomhoz

Ajánlott technikai körülmények: 1024x768 px képernyőméret, F11 billentyű, Internet Explorer, Mozilla Firefox