Alexander multifrons

Alexander multifrons

Alexander multifrons
Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére
Szerkesztette: Perger Péter
OSZK–MTA BTK ItI–MOKKA-R Egyesület, Budapest, 2016.
[A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 8., sorozatszerk. Monok István], 214 oldal
ISBN 978 963 446 781 6

2 500,- Ft
Kapható

A kötettel a 90 éves Dörnyei Sándor orvostörténészt, bibliográfust, az Országos Gyógyszerészeti Intézet egykori munkatársát, az Országos Széchényi Könyvtár bibliothecarius emeritusát köszöntik barátai, kollégái, tanítványai és kutatótársai. A tematikusan felépülő könyv tanulmányai Dörnyei Sándor sokarcú és változatos munkásságának minden fontosabb területét érintik. A köszöntéseket követő első fejezetben a hazai orvostörténeti kutatások néhány friss eredménye olvasható orvosi tárgyú kódexek, korai nyomtatott források bemutatásától kezdve, jeles hazai gyógyítók életrajzát kiegészítő adalékokon át az iskolaorvosi intézmény kialakulásának kezdeti időszakáig. Az orvosi tárgyú bibliográfiák összeállítója előtt az ő alapvető forrásmunkáira támaszkodó, és az elődöket bemutató tanulmányokkal tisztelegnek szerzők. A rokon témák körét a középkori, kora újkori és legújabb kori gyógyszerészet történetével kapcsolatos írások bővítik. A másik nagy tematikus egységben előbb a magyar nemzeti bibliográfiába illeszkedő két újabb felfedezés ismertetése, majd három sajtótörténeti cikk kapott helyet. A zárófejezet az Ünnepelt széleskörű érdeklődésének megfelelően a hazai művelődéstörténet különböző területeire kalauzolja el olvasóit. A kötetet Dörnyei Sándor műveinek jegyzéke teszi teljessé.

Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület Füzetei

A könyv évszázadokon át a kulturális értékek áthagyományozásának egyetlen médiuma volt. A könyvtörténet ezért a művelődéstörténet minden területét érinti, így nem csoda, ha napjainkban a könyves kultúra történetének bemutatására számos új intézmény alakul. Európa egyik legrégebbi könyvtörténeti folyóirata, a Magyar Könyvszemle már nem tudja vállalni azt, hogy valamennyi dolgozatnak helyet adjon, amely a könyv magyarországi történetét tárgyalja. Ezért szövetkezett az 1994-ben alakult, a régi könyvek feldolgozását szervező, irányító egyesülettel, a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület régi könyves tagozatával (MOKKA–R). A füzetsorozat elsődlegesen a MOKKA–R tagozati ülésein elhangzó előadásokat közli, de helyet ad minden olyan könyvtörténeti írásnak is, amely terjedelmében a Magyar Könyvszemle közlési lehetőségeit meghaladja.

Kiadja az Országos Széchényi Könyvtár, az MTA Irodalomtudományi Intézete és a MOKKA-R Egyesület.