Apor kódex

Apor kódex

Apor-kódex
15. század első fele / 15. század vége és 1520 előtt
A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel
(A kiadványt a kódex digitalizált változata kíséri DVD melléklet formájában.)
A bevezető tanulmányt írták: Csernák-Szuhánszky Debóra, Haader Lea, Kocsis Réka, Korompay Klára, Madas Edit, Mohay Zsuzsanna, Szentgyörgyi Rudolf, Tóth Zsuzsanna, Zellinger Erzsébet
Közzéteszi: Haader Lea, Kocsis Réka, Korompay Klára, Szentgyörgyi Rudolf
OSZK–Székely Nemzeti Múzeum–ELTE MNYFI, Budapest–Sepsiszentgyörgy, 2014. 578 oldal
ISBN 978 973 200 633 8

4 200,- Ft
Kapható

Az Apor-kódex új kiadása a Régi magyar kódexek sorozat 33. tagjaként látott napvilágot. Előzménye, hogy az Országos Széchényi Könyvtárban történt meg az a nagyszabású mentési munkálat, melynek keretében restaurálták a borzasztó állapotba került papír-kódexet, mely a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum féltett kincse. Az OSZK 2009-es, díjnyertes Magyar Nyelvemlékek című kiállításán is központi helyen szereplő kódex teljes körű restaurálása után indulhatott meg az a szakmai munka, mely lehetővé tette a kritikai kiadást és e mostani hasonmás betűhű átiratát, melyet gazdag jegyzetanyag egészít ki.

A kötet bevezető tanulmánya számba veszi a nyelvemlékkel kapcsolatos kérdések sorát, felhasználva a kodikológia, a nyelvtörténet, az irodalomtörténet és a liturgiatörténet szempontjait.

E komplex megközelítési mód révén az Apor-kódex története több pontos is új megvilágításba kerül. A három egymástól független kézirat egybekötéséből létrejött Apor-kódexnek fő nevezetessége a zsoltárok könyvének első magyar fordítása. Ez ugyanannak a szöveghagyománynak a része, amelynek más elemeit a Bécsi kódexben ránk maradt ószövetségi könyvek és a Müncheni kódexben olvasható négy evangélium őrizték meg. Ezek együttese alkotja az ún. Huszita bibliát, amely a mai napig eldöntetlen kérdések sokaságát veti fel.

A kiadás a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének együttműködésével valósult meg. A kiadványt a kódex digitalizált változata kíséri DVD formájában.