Augustinus Moravus Olomucensis

Augustinus Moravus Olomucensis

Augustinus Moravus Olomucensis
Proceedings of the International Symposium to Mark the 500th Anniversary of the Death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513)
Edited by Péter Ekler, Farkas Gábor Kiss
OSZK–MTA BTK ItI, Budapest, 2015. 216 oldal
ISBN 978 963 200 636 9

2 000,- Ft
Kapható

Az OSZK és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének közös kiadásában látott napvilágot a morvaországi és közép-európai humanizmus egyik legfontosabb alakjáról, Augustinus Moravus Olomucensisről 2013 novemberében rendezett nemzetközi konferencia előadásainak szerkesztett anyagát tartalmazó angol nyelvű kötet, mely az ott elhangzott előadások szövegei mellett közli Augustinus Moravus költeményeit, Valentin Eck Augustinushoz írt Panegyricusát és az Augustinus életére, műveire és korára vonatkozó bibliográfiát is.

Augustinus Moravus Olomucensis („Olmützi Ágoston”, 1467–1513) a morvaországi és közép-európai (egyúttal magyarországi) humanizmus egyik legfontosabb alakja. Krakkói és padovai tanulmányok után 1496-tól II. Ulászló magyar és cseh király budai udvarában tevékenykedett a cseh kancellária szolgálatában. „Magyarországra már jelentős munkássággal a háta mögött érkezett: csillagászati kiadványok mellett Padovában írta és Velencében ki is adta Dialogus in defensionem poetices (1493) és De modo epistolandi (1495) című, az irodalmi műveltség szempontjából nem érdektelen könyvecskéit, melyekre a magyar kutatásnak illenék végre felfigyelnie, hiszen e műveket bizonyára olvasták Augustinus budai barátai” – olvasható Klaniczay Tibor ismertetésében (A magyarországi akadémiai mozgalom előtörténete, Bp., Balassi, 1993, 63.).