Az utazás filozófiája

Az utazás filozófiája

Az utazás filozófiája
Útirajzok, novellák
Írta: Justh Zsigmond
Válogatta, valamint a tanulmányt, jegyzeteket és magyarázatokat írta: Dede Franciska
OSZK–Kortárs Kiadó, Budapest, 2013., 284 oldal
ISBN 978 963 998 543 8

 

Kapható

Justh Zsigmond (1863–1894) a XX. századi magyar irodalom egyik fontos előkészítője volt – regényei, novellái s különösen naplója, poétikai előkészítője a Nyugat-nemzedék színrelépésének. Különc és tragikus életű dandyként utazta be a korabeli glóbuszt – utazási írásai most jelennek meg először kötetben.

Az utazás filozófiája az első mélyebb magyar nyelvű felfedezése a Földközi-tenger mellékének, Egyiptomnak és Indiának. Justh Zsigmond is nyomatékosítja az utazók klasszikus bölcsességét, hogy az utazás hajón, vasúton, akár szekéren, szamár, teve- vagy elefántháton mégis leginkább a belső tájak megismerésére szolgál.

Justh kisregényei, tárcái, novellái közül csak azok kerültek át az irodalmi köztudatba, amelyeket még ő maga rendezett sajtó alá és válogatott kötetbe a XIX. század utolsó évtizedeiben. Ez a kiadvány Justh Zsigmond kötetben eddig meg nem jelent útirajzaiból tartalmaz válogatást, amelynek szerkesztését, sajtó alá rendezését Dede Franciska (1973) irodalomtörténész végezte, aki 2006-ban védte meg Justh Zsigmond életművéből írt doktori disszertációját.

E kötettel egy elfelejtett századvégi író alig ismert világa tárul elénk.