Bagolyröpte Pest felett. Szendrey Júlia nemzetsége

Bagolyröpte Pest felett. Szendrey Júlia nemzetsége

Bagolyröpte Pest felett. Szendrey Júlia nemzetsége
A bevezetőt írta, a Horváték levelesládáját szerkesztette, a jegyzeteket készítette: Buza Péter
OSZK–Budapesti Városvédő Egyesület, Budapest, 2016.

[Budapest Könyvek Nagy Budapest Törzsasztal, sorozatszerk.: Saly Noémi], 244 oldal
ISBN 978 963 7537 46 2

2 000,- Ft
Elfogyott

Petőfi özvegye, Szendrey Júlia Horvát Árpád történésszel kötött második házasságával új életet kezdett. A dokumentumkötet az asszony fordulatos, ám szenvedésekkel teli életét és az ő leszármazottainak sorsát dolgozza fel, melynek számos pillanata, eseménye kapcsolódik a hajdani Pesten a híres Hét Bagoly házhoz. A Horvát-család generációinak regényes története egészen az utolsó leszármazottig, Mambrini Daisy-ig, az áruházi pénztárosig érkezik el, Júlia és Horvát Árpád egyetemi professzor Dortmundba szakadt ükunokájáig.

Szendrey Júlia rosszul sikerült második házassága tragikus véget ért az akkor 39 éves asszony korai halálával. Az asszony magával vitte a sírba (mostanáig őrizve), élete utolsó éveinek titkát, szerelmi kapcsolatát egy harmadik férfival, akiről éppúgy nem tud semmit az irodalomtörténet, mint ahogy arról sem, milyen – többnyire szintén tragikus – életutat futottak be az elmúlt százötven évben gyermekei, két fia Attila és ifjabb Árpád, valamint lánya, Ilona, majd unokái, dédunokája.

A szerző kutatómunkájának végeredménye ez a kötet – a bevezető tanulmány és a fellelt, rendezett dokumentumokból összeállított szöveggyűjtemény. Ez utóbbi a Horvát-fiúknak édesanyjukkal és atyjukkal folytatott levelezését, üzenetváltását tartalmazza az 1860-as évek végéről. Ezeket akkor vetették papírra, amikor Júlia örökre elköltözött Horváttól, aki maga sem élt, lakott együtt a fiaival – csak éjszaka, vasárnap meg az ünnepeken. Továbbá része a szöveggyűjteménynek a fiúk serdülőkori kéziratos újságja, a Tarka Művek mind a hét száma is.

Mindez együtt – túl számos felfedezés értékű információn – hiteles képet rajzol egy, a 19. század közepén hétköznapjait s ünnepeit élő polgárcsaládról, amelynek tagjai történelmünknek, irodalomtörténetünknek (csak részben) ismert szereplői.

A kötet a Nagy Budapest Törzsasztal gondozásában és a Budapesti Városvédő Egyesület kiadásában az NKA és az Országos Széchényi Könyvtár támogatásával megjelenő Budapest könyvek sorozat tizedik, egyben záróköteteként jelenik meg.

Budapest Könyvek

A Budapest Könyvek Nagy Budapest Törzsasztal gondozásában megjelentetett forráskiadvány-sorozat, melynek tíz tagja a Budapesti Városvédő Egyesület kiadásában és az Országos Széchényi Könyvtár támogatásával jelent meg. A kötetek Saly Noémi sorozatszerkesztésével a 20. századi magyar történelem egy-egy elfeledett alakjáról, főként budapesti helyszínéről, közegéről adnak közre, dolgoznak fel egy-egy – könyvnyi – fejezetet.