A Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachja 1909.

A Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachja 1909.

A Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachja 1909
Hasonmás kiadás
A kísérő tanulmányokat írta: Boka László, Szénási Zoltán
OSZK–Argumentum, Budapest, 2016. 450 oldal
ISSN 0201-2510

4 900,- Ft
Kapható

A Budapesti Újságírók Egyesületének Almanachjai a mai kutatók számára a századelő író- és újságíró-társadalmára, illetve működésére vonatkozó felbecsülhetetlen értékű adattárak. Az 1909. évi Almanach szerkesztőinek célja az volt, „hogy akta gyűjteményét” állítsák össze „azoknak a felfogásoknak, melyek a korabeli társadalmi és irodalmi világnézet háborus mozgalmainak kétféle visszatükrözői”.

A legújabb irodalom körül című fejezetben többek közt Ady Endre, Ignotus, Schöpflin Aladár, Hatvany Lajos, illetve Beöthy Zsolt, Herczeg Ferenc, Rákosi Jenő és Szabolcska Mihály, A nemzetköziség körül címűben pedig Jászi Oszkár, Kunfi Zsigmond, Szabó Ervin, illetve Berzeviczy Albert, Huszár Károly és Prohászka Ottokár szólaltak meg. E két egység képezi tulajdonképpen az Almanach gerincét, s teszi minden más (1905 és 1917 közt megjelenő) évkönyv között irodalomtörténeti szempontból kiemelkedő jelentőségűvé, ezért – a megjelenés időrendjét megbontva – nyitjuk ezzel a kötettel a sorozat kiadását.

A tervezett újrakiadással az Országos Széchényi Könyvtár és az Argumentum Kiadó elsősorban a 20. század elejének társadalom-, sajtó- és irodalomtörténeti kutatásaihoz kíván hozzájárulni, a kötetek anyaga azonban a „művelt olvasóközönség” érdeklődésére is számot tart.