A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1910. évre

A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1910. évre

A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1910. évre. Utazás az újságírás körül
Hasonmás kiadás
A kísérő tanulmányokat írta: Szénási Zoltán, Visy Beatrix
OSZK–Argumentum, Budapest, 2017., 376 oldal
ISSN 0201-2510

3 900,- Ft
Kapható

Az 1910. évi Almanach az Utazás az újságírás körül alcímet kapta, változatos műfajú és hangvételű anyagával szépirodalom és újságírás viszonyát, a (szép)írók újságírói tevékenységét, a két szerep és kétféle szövegvilág közti feszültséget járja körül. Ez a ma már az irodalomszociológia és társadalomtörténet körébe utalható problémakor Ambrus Zoltán bevezető esszékében, a kor ismert újságíróinak, szerkesztőinek (Rákosi Jenő, Singer Zsigmond, Márkus Miksa, Gelléri Mór, Radó Sámuel és mások) a pályájuk legérdekesebb eseményeit felidéző írásaiban, szépírók (Biró Lajos, Heltai Jenő, Herczeg Ferenc, Kabos Ede, Molnár Ferenc, Szini Gyula, Ambrus Zoltán) kisprózai műveiben kapnak a közönség számára is jól fogyasztható, élvezetes közelítéseket. Az újságírókról alkotott közkeletű képet Vulpes (Kálnoki Izidor) Újságíró-iskolájának szatirikus-humoros hangvételű előadásai is színesítik. Az évkönyv továbbá két jelentős irodalomtörténeti eseményről, Mikszáth Kálmán negyvenéves írói jubileumáról és Petelei István haláláról is megemlékezik.

A Budapesti Újságírók Egyesületének Almanachjai a mai kutatók számára a századelő író- és újságíró-társadalmára, illetve működésére vonatkozó felbecsülhetetlen értékű adattárak. Az újrakiadással az Országos Széchényi Könyvtár és az Argumentum Kiadó elsősorban a 20. század elejének társadalom-, sajtó- és irodalomtörténeti kutatásaihoz kíván hozzájárulni, a kötet anyaga azonban – reményeink szerint – a „művelt olvasóközönség” érdeklődésére is számot tart. A sorozat egészéről és történetéről Szénási Zoltán, az 1910. év tematikus évkönyvéről Visy Beatrix tanulmánya ad ismereteket.