Egy tudós hazafi Bécsben

Egy tudós hazafi Bécsben

Egy tudós hazafi Bécsben
Görög Demeter és könyvtára
Írta: Zvara Edina
OSZK–Gondolat Kiadó, Budapest, 2016.
[Nemzeti Téka, sorozatszerk. Boka László, Kégli Ferenc] 510 oldal
ISBN 978 963 200 657 4

3 500,- Ft
Kapható

Görög Demeter (1760–1833) a magyar felvilágosodás korának egyik legfontosabb irodalomszervezője, akit több tudományterület ma is elismeréssel tart számon. Volt nevelő, újságíró és szerkesztő, könyv- és térképkiadó, szőlész, fiatal tehetségek és a hazai művelődés bőkezű támogatója, valamint a bécsi magyar tudós társaság egyik legfontosabb személye. Gazdag könyvtárát egykori neveltjének, Esterházy Pál Antalnak édesapja, Esterházy II. Miklós herceg vásárolta meg.

A híres bibliotéka tartalmazza a Görög Demeter szerkesztette Hadi és Más Nevezetes Történetekhez, későbbi nevén a Magyar Hírmondóhoz beérkezett kéziratok egy részét is – ez utóbbiak között több, eddig ismeretlen, a hazai irodalom és művelődéstörténet számára fontos dokumentum is található.

A kötet első felében Görög életéről, sokoldalú tevékenységéről és könyvtáráról olvashatunk, a másodikban pedig többek között nemeslevele, végrendelete, a tisztelői és barátai által neki címzett versek, saját levelei, könyvtárának jegyzéke s a könyvtára megvételével kapcsolatos iratok találhatók – ezek egy része a kutatók, érdeklődők előtt kiadatlan, ismeretlen forrás.

Nemzeti téka

A Nemzeti téka az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó 2010-ben indult közös sorozata. Folytatója kíván lenni Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai, valamint az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei címmel megjelent sorozatoknak, továbbéltetve mindazon értékeket, amelyeket az elődöknek tekintett sorozatok képviseltek. Olyan művelődéstörténeti, nyomda-, sajtó-, könyv- és könyvtártörténeti, illetve könyvtár-informatikai vonatkozású könyvek tékája, azaz tároló helye, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak nemzeti könyvtárunkhoz vagy annak gyűjtőköréhez. Tanulmányok, konferencia-előadások közreadása mellett a sorozat a nemzeti könyvtár vagy egyéb gyűjtemények hungarika vonatkozású anyagára támaszkodva készült egyedi bibliográfiák, katalógusok, repertóriumok számára is publikációs teret kíván nyújtani, segédleteket biztosítva ezáltal a magyar művelődéstörténet további kutatásaihoz.