Felleg a város felett

Felleg a város felett

Felleg a város felett
Regény
Írta: Kuncz Aladár
A szöveget gondozta és a bevezetőt írta: Juhász Andrea
Szerkesztette: H. Szabó Gyula
OSZK–Kriterion Kiadó, Budapest–Kolozsvár, 2016.
[Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái, III., sorozatszerk.: Boka László és Filep Tamás Gusztáv] 336 oldal
ISBN 978 973 26 1147 0

2 990,- Ft
Kapható

Kuncz Aladár Felleg a város felett című regénye az OSZK és a Kriterion Kiadó közös gondozásában megjelenő Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái sorozat III. köteteként jelent meg. A kötetben mindazonáltal nemcsak az eddig ismert regényszöveg található, mely első közlésként az Erdélyi Helikon folyóiratban folytatásokban látott napvilágot, hanem a most felfedezett kézirat szöveghű változata is. A kötet igazi filológiai szenzációnak számít!

A kötetben Függelékként megjelenő kézirat, a regény első változatának hosszabb-rövidebb töredékeit tartalmazza, s további érdekessége, hogy nemcsak az eddig ismert szöveg korábbi változatának 6 oldalnyi töredékét tartalmazza, hanem az eredetileg is trilógiának szánt regény korábban el nem készültnek hitt második és harmadik részeihez tartozó szövegeket is. A másodikból 59, a harmadikból 4 oldalnyi kéziratszöveg került elő az OSZK Kézirattára által őrzött egyik hagyatékból. A kötetben egy alapos irodalomtörténeti bevezető tanulmány, továbbá a kritikai apparátussal ellátott regény és a most felfedezett kézirat-töredék szövege olvasható.

A regény 1913-ban játszódik, főhőse Szentgyörgyi Tamás, akit iskolaigazgatónak neveznek ki az oltvári reáliskolába. Az ő ott töltött iskolaévének eseményeit mondja el a regény, miközben iskolai, közéleti, szerelmi konfliktusait követhetjük egészen az 1914-es franciaországi vakációig, amelyet a világháború kitörése szakít meg. A főhős és barátja azonban nem jutnak haza, internálják őket az immár ellenséges francia hatóságok.

Kuncz Aladár összegyűjtött munkái

2014-ben volt száz esztendeje, hogy Kuncz Aladárt, a neves írót, szerkesztőt, kritikust és fordítót, a francia kultúra elkötelezett hívét az első világháború kitörése után, de még azelőtt, hogy háborús állapot állt volna fenn Ausztria–Magyarország és Franciaország között, a többi Franciaországban tartózkodó magyarral együtt internálták. Bár Kuncz a „nagy háború” kitörésekor immár sokadik franciaországi vakációján tartózkodott, egyik pillanatról a másikra az ellenséges hadviselő állam polgáraként nemkívánatos elemmé vált, több társával együtt.
E centenáriumig nem történt meg Kuncz Aladár teljes életművének összegyűjtése és kiadása. Ezt a hiányt igyekeznek pótolni az életmű kutatói, a hagyaték egy részét őrző Országos Széchényi Könyvtár tudományos műhelyei és a romániai magyar szépirodalmi örökség föltárásában jeleskedő kolozsvári Kriterion Könyvkiadó. Ennek az együttműködésnek a keretében a Fekete kolostor írójának életműsorozatát (a fordításában megjelent művek nélkül) egy másik centenáriumig, 2018-ig, az erdélyi magyar kisebbségi irodalom születésének évfordulójáig szeretnénk eljuttatni az olvasókhoz. A Boka László és Filep Tamás Gusztáv sorozatszerkesztők gondozásában megjelenő hét kötet a teljes életművet, Kuncz Aladár regényeit, kisepikai munkáit, tanulmányait, kritikáit, Toldy Ferencről és a magyar irodalomtudomány fejlődésének történetéről írt monográfiáit és a levelezését is tartalmazza.
Mindegyik kötet kísérőtanulmánnyal, kritikai jegyzetapparátussal egészül ki; a sorozatzáró, a recepcióból válogató kiadványba készülő bibliográfiában pedig szerepelnek majd a Kunczról és műveiről szóló cikkek, tanulmányok, esszék, portrék adatai is.

A sorozat darabjai, a kiadás tervezett időpontjai szerint:

Megjelent kötetek:

  1. Fekete kolostor. Feljegyzések a francia internáltságból. A kísérőtanulmányt írta, a jegyzeteket összeállította, a szöveget gondozta: Jeney Éva. Kriterion–OSZK, Kolozsvár–Budapest, 2014.
  2. Egy márványdarab. (Novellák, karcolatok, tárcák, jegyzetek, dráma). Egybegyűjtötte és a szöveget gondozta: Filep Tamás Gusztáv és Varga Ágnes. Kriterion–OSZK, Kolozsvár–Budapest, 2015.
  3. Felleg a város felett. Regény. A kísérőtanulmányt írja, a jegyzeteket összeállítja, a szöveget gondozza: Juhász Andrea. Kriterion–OSZK, Kolozsvár–Budapest, 2016

Tervezett kötetek:

  1. Toldy Ferenc. A magyar irodalomtörténet elméletének és módszerének fejlődése Toldy Ferenc óta. (Monográfiák.) A kísérőtanulmányt írja, a jegyzeteket összeállítja, a szöveget gondozza: Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna. Várható megjelenés: 2017.
  2. Tanulmányok, kritikák I. Egybegyűjti, a kísérőtanulmányt írja, a jegyzeteket összeállítja, a szöveget gondozza: Juhász Andrea. Várható megjelenés: 2017.
  3. Tanulmányok, kritikák II. Egybegyűjti, a kísérőtanulmányt írja, a jegyzeteket összeállítja, a szöveget gondozza: Szász László. Várható megjelenés: 2017.
  4. Kuncz Aladár levelezése. Tervezett megjelenés: 2018.
  5. Tanulmányok, esszék Kuncz Aladárról. Tervezett megjelenés: 2018.