A felső-magyarországi hitvita (1663–1672)

A felső-magyarországi hitvita (1663–1672)

A felső-magyarországi hitvita (1663–1672). Sámbár Mátyás, Pósaházi János, Matkó István és Czeglédi István polémiája
Írta: Garadnai Erika Csilla
Országos Széchényi Könyvtár – Universitas Kiadó, Budapest, 2018., 384 oldal
ISBN 978-963-9671-65-2

2 520,- Ft
Kapható

A könyv a 17. század második felének magyarországi hitvitázó irodalmába nyújt betekintést. A Magyar Királyság területén a linzi béke (1645) nyomán az addig protestáns többségű felső-magyarországi városokban, Kassán és Sárospatakon megindulhatott a jezsuita rend közreműködésével a katolikus megújulás. Ennek egyik meghatározó irata volt az 1661-ben Sámbár Mátyás jezsuita szerzetes által írt és Nagyszombatban nyomtatott Három üdvösséges kérdés című teológiai traktátus. E katolikus irat több éven át tartó és számos iratváltást követelő polémiát hozott létre a térítő, missziós jezsuiták és a városok református gyülekezetének képviselői között. Garadnai Erika Csilla munkája az 1663–1672 között zajló ún. felső-magyarországi hitvita szövegeit, a vitairatok eszmetörténeti, ekkléziológiai, parodisztikus jelentésrétegeit tárja föl a nyomtatványok bemutatása, elemzése során. Az olvasók bepillantást nyerhetnek az 1660-as évek sokszor durva nyelvezetű, indulatos vallási csatározásainak szövegvilágába.