Germanico-Hungarica

Germanico-Hungarica

Germanico-Hungarica
Album a Régi Nyomtatványok Tára kincseiből
Szerkesztette: Ekler Péter, Varga Bernadett
OSZK–Német Nagykövetség, Budapest, 2016. 112 oldal
ISBN 978 963 200 648 2

3 700,- Ft
Kapható

A budapesti Német Nagykövetség és az Országos Széchényi Könyvtár együttműködése keretében jelent meg a Germanico-Hungarica, Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke / Album a Régi Nyomtatványok Tára kincseiből című kétnyelvű kiadványunk.

A művészi kiállítású kötet válogatást közöl a Régi Nyomtatványok Tára germanika vonatkozású kincseiből, amelyben a több évszázados német–magyar kapcsolatrendszer sokszínűsége tárul fel. A kiválasztott művek egyes részleteiről készült színes reprodukciókból és rövid szöveges magyarázatokból álló „antológia” ismert és kevésbé ismert, díszes és kevésbé attraktív, ám annál érdekesebb krónikákat, útleírásokat, haditudósításokat, ország történeti munkákat, fa- és rézmetszeteket, vallásos olvasmányokat és tankönyveket tartalmaz – a 10–17. századi német–magyar kölcsönhatások régi nyomtatványainkban megmutatkozó szép példáit.