Grófi Zichy József utazásai II. Amerikai útinapló 1877

Grófi Zichy József utazásai II. Amerikai útinapló 1877

Grófi Zichy József utazásai II. Amerikai útinapló 1877
Szerkesztette, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Zichy Mihály
OSZK–Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2013., 126 oldal
ISBN 978 963 9903 59 3

2 200,- Ft
Elfogyott

Gróf Zichy József (1841, Pozsony – 1924, Pozsony) korának közismert politikusa: 1865-72-ig országgyűlési képviselő, 1870-1872-ig az első fiumei kormányzó, 1872-től '75-ig miniszter volt. Öccsével, Ágosttal előző évi ázsiai útjuk után nyolc hónappal, 1877 júniusában vágtak neki Amerika felfedezésének.

Első, New York-i benyomásaikat így rögzítette: „...az ember nem hinné, hogy oly messze van Európától. Hozzánk hasonló kinézésű emberek, kocsik, tramway-k, zene, Lagerbier, elegáns boltok, vasút, gőzös, Kolombusz, ha ezt látnád!” – Véleménye a látottakról, elfogulatlanságot tükröz, amikor ezt írja: „...Igen hibáznak tehát azok, kik felületesen nézik meg, vagy helyesebben, pillantanak be e roppant országba, s azután ítéletet hoznak, általánost, túlzottat egyik vagy másik irányban, vagy pláne könyvet írnak európai honfitársaik Amerika feletti véleményének, fogalmának – tulajdonképpen félrevezetésére. ...amit eddig olvastam s hallottam, túlzás volt mindig vagy az egyik vagy a másik irányban, mindent se nem égig emelni, se nem porba tiporni, elítélni nem lehet.”

Naplója végén így összegzi a két nagy utazás tapasztalatait: „párhuzamot ezen és múlt évi ázsiai utazásom közt húzni képtelenség volna; annyi a különbség s oly kevés a hasonló, hogy ezt hiába kísérteném meg, a két utazás egymást kiegészíti ...Ázsiában...az egymástól olyannyira különböző s egymást folyvást felváltó, heterogén jellegű képek s benyomások semmi tekintetben sem hasonlíthatók össze avval, mit benyomásképp eredményez egy utazás az Észak-amerikai Egyesült Államokban, hol mintegy századunkat megelőzni törekvő lázas tevékenységnek, soha egy percig sem való szünetelésnek, lankadhatlan tevékenységnek, munkásságnak rezultátumával állunk szemben. ...ott a múltba nézesz, itt a jövőbe.”