The Illuminated Chronicle

The Illuminated Chronicle

The Illuminated Chronicle
Szerkesztette: Bak M. János, Veszprémy László
OSZK–CEU Press, Budapest, 2018., 436 oldal
ISBN 978-963-386-264-3
ISSN 1419-7782

Nyelv: 
English-Latin
12 000,- Ft
Kapható

Képes krónika. Krónika a magyarok cselekedeteiről a 14. századi illusztrált kódexből

A Képes krónika kilencedik kötete a Közép-Európai Középkori Szövegek című kétnyelvű (latin, angol) sorozatnak, amelyek az eredeti szövegek legjobb kritikai kiadásai alapján készülnek. A sorozat tagjai általában nem tartalmazzák a teljes filológiai apparátust, ellenben átfogó szövegmagyarázatokat biztosítanak azon olvasók számára, akik kevésbé jártasak a közép- és kelet-európai történelemben és földrajzban.

A Képes krónika (régi nevén Bécsi krónika) 1358-ban készített illusztrált kódex, amely a Nagy Lajos királyi udvarára jellemző egyetemes művészeti stílust mutatja be. A szöveg, a jelenlegi új fordításban és kiadásban, a legteljesebb feljegyzés Magyarország középkori történeti hagyományáról, amely visszatér a 11. századba és az emberek mitikus múltjába. A 147 kép óriási információforrás a középkori kultúrtörténetről, viseletről és a 14. századi udvari életről. A miniatúrák művészi értéke felettébb jelentős, az alakokat részletesen és anatómiai pontossággal ábrázolták. Jelen kiadás 42 miniatúrát tartalmaz.