Kép, sajtó, történelem

Kép, sajtó, történelem

Kép, sajtó, történelem
Illusztrált sajtó Magyarországon 1850–1870 között
Írta: Révész Emese
Szerkesztette: Lipták Dorottya
OSZK–Argumentum Kiadó, Budapest, 2015.
[Res Libraria IV., sorozatszerk. Boka László, Lipták Dorottya, Madas Edit, Monok István] 482 oldal
ISBN 978 963 200 642 0

3 950,- Ft
Kapható

Kötetünk fontos hézagpótló munka, melyet a megújult Res Libraria sorozatunk negyedik tagjaként vehet kezébe az olvasó. Az illusztrált sajtó a 19. századi médiatörténetnek egyik legkevésbé ismert szelete. Vizsgálata jellegzetesen tudományközi terület, amely napjainkban a kultúrakutatás és a modern képkutatás egyik legizgalmasabb témája. E kötet a képalkotás és befogadás művészettörténeti összefüggéseit helyezi előtérbe.

Kérdésfeltevése középpontjába azt helyezi, létezik-e sajátos képi karaktere a sajtóban megjelenő illusztrációnak? Miként viszonyul a magas művészethez (akadémikus és szalon kultúrához), a sokszorosított grafika megújuló ágazatához, más részről pedig a képek tömegét előállító populáris képiparhoz? Milyen stratégiákkal, technikákkal tölti be intervizuális és kultúraközi közvetítő szerepkörét? A szerző elemzéseiben a medialitás és a reprezentáció fogalmai felől keresi a válaszokat. Áttekinti a hazai képes sajtó új típusának 19. századi történeti alakulását, technikai, gazdasági hátterét. Feltárja a folyamatot, miként vesznek részt a hazai sajtó képei a kulturális szimbólumok kialakításában, a nemzeti identitástudat formálásában.

A kötet ebbe a világba avatja be olvasóit számtalan felfedezésre szánt illusztrációval.