Studies of the Illuminated Chronicle

Studies of the Illuminated Chronicle

Studies of the Illuminated Chronicle
Szerkesztette: Bak M. János, Veszprémy László
OSZK–CEU Press, Budapest, 2018., 206 oldal
ISBN 978-963-386-261-2
ISSN 1419-7782

Nyelv: 
English
8 490,- Ft
Kapható

Tanulmányok a Képes krónikáról

Jelen tanulmánykötet a Közép-Európai Középkori Szövegek című sorozat első kísérőkötete, mely a sorozat kilencedik, a Képes krónika (régi nevén Bécsi krónika) kiadványt egészíti ki. A 14. században íródott krónika a Nagy Lajos királyi udvarára jellemző egyetemes művészeti stílust mutatja be. A magát a krónikát és az ahhoz készített szövegmagyarázatokat közreadó kötet, a sorozat szokásainak megfelelően, nem tartalmazott részletes, tudományos bevezetőt.

E kiegészítő kötet tanulmányai irodalomtörténeti, művészettörténeti és címertani szempontból elemzik a Képes krónika szövegét és illusztrációit. A műre vonatkozó több mint kétszáz évre visszanyúló irodalom szintén összefoglalásra kerül e kötetben. Minthogy a krónika a hunok, a magyarok feltételezett őseinek történelmével kezdődik, a magyar történetírás Attilával kapcsolatos hagyományai is vizsgálat alá kerülnek. Emellett átfogó beszámolót kapunk a 11. századi dinasztiák harcáról az amicitia és deditio kontextusába helyezve. A Szent Lászlóról alkotott kép, amely „tökéletes királyként” tünteti fel az uralkodót, szintén tárgyalásra kerül, mivel a krónikában szembetűnően részletes beszámolót szenteltek ennek a témának. Végezetül a 14. századi krónikai szövegeinek későbbi századokban bekövetkezett sorsa kerül vizsgálatra, mint például jogi szövegekben való felbukkanásuk, külföldi fogadtatásuk.