Mit kell tudni a könyvtáraknak?

 

A köteles példányokból részesülő könyvtárakra vonatkozó jogszabály alapján, minden részesülő könyvtár köteles nyilvántartásba venni, feltárni és nyilvános könyvtári ellátási rendszerben hozzáférhetővé tenni a kapott köteles példányokat.
A köteles példányok Országos Széchényi Könyvtárból történő elszállításáról a kedvezményezett könyvtárak gondoskodnak, vagy viselik annak költségeit.

Országos Széchényi Könyvtár
Az Országos Széchényi Könyvtár a hat köteles példányból:

  • 2 példányt a nemzeti könyvtári alapfeladatok ellátására fordít, azaz: 1 példányból előállítja a nemzeti bibliográfiát, majd ezt a példányt archiválja; 1 példányból nyilvános könyvtári szolgáltatásait látja el, (illetve ezt a példányt igazgatási célra az arra jogosult szervezet maximum egy hónapig igényelheti);
  • 1 példányt a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (mint nemzeti gyűjtőkörű könyvtár) számára küld el;
  • a maradék 3 példányt a jogszabálynak megfelelően az arra jogosultak részére szétosztja.

Az Országos Széchényi Könyvtár a három példányban érkező köteles példányokból:

  • 2 példányt a nemzeti könyvtári alapfeladatok ellátására fordít, azaz: 1 példányból előállítja a nemzeti bibliográfiát, majd ezt a példányt archiválja; 1 példányból nyilvános könyvtári szolgáltatásait látja el, (illetve ezt a példányt igazgatási célra az arra jogosult szervezet maximum egy hónapig igényelheti);
  • 1 példányt a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (mint nemzeti gyűjtőkörű könyvtár) számára küld el.

Az Országos Széchényi Könyvtár a terjesztési korlátozás alá eső illetve a nyilvánosan nem terjeszthető (betiltott) dokumentumokat, azaz a két példányban érkező köteles példányokat:

  1. a nemzeti bibliográfiában regisztrálja, majd archiválja;
  2. korlátozásnak megfelelően kezeli;
  3. az állami és szolgálati titok kutatási szabályainak megfelelően szolgáltatja.

Az Országos Széchényi Könyvtár az egy példányban érkező köteles példányokból (videodokumentumok) nyilvános könyvtári szolgáltatásait látja el.
Az országos dokumentumellátási rendszerben résztvevő könyvtárak, valamint a határon túli magyar könyvtárak fejlesztési programjában résztvevő könyvtárak számára az Országos Széchényi Könyvtár biztosítja a beérkezett köteles példányok megtekintését, illetve a köteles példányokról való bibliográfiai tájékoztatást.
A nemzeti könyvtár feladata – más intézmények mellett – a köteles példányok beszolgáltatásának ellenőrzése és a jogszabályban előírt szankciók (ötvenezer forintos szabálysértés kiszabása) alkalmazása.
Az Országos Széchényi Könyvtár évente köteles a kötelespéldány-szolgáltatókról területi illetékességük szerint tájékoztatni a megyei könyvtárakat, illetve a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárat.

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár mint nemzeti gyűjtőkörű könyvtár minden köteles példányból (akár 3, akár 6 példányban beküldendőről van szó) 1 példányt megkap az Országos Széchényi Könyvtártól.
A könyvtár a köteles példányokon alapuló szolgáltatásaival jogszabályban meghatározott módon vesz részt az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben (ODR).

Országgyűlési Könyvtár
A 6 példányban beérkező köteles példányból 1 példányt gyűjtőkörének megfelelően az Országgyűlési Könyvtár kap.
Az Országgyűlési Könyvtár kötelespéldány-szolgáltatáson alapuló kötelezettsége az állam-, és jogtudomány, politikatudomány, legújabbkori magyar és egyetemes történelem hazai szakirodalmának, valamint az Országgyűlés dokumentumainak könyvtári rendszeren belül hozzáférhetővé tétele.

KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
A 6 példányban beérkező köteles példányból 1 példányt gyűjtőkörének megfelelően a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat kap.
A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat kötelespéldány-szolgáltatáson alapuló kötelezettsége a gyűjtőkörébe tartozó szakirodalomnak a könyvtári rendszeren belül hozzáférhetővé tétele.

Tudományos és szakkönyvtárak
A 6 példányban beérkező köteles példányokból, amennyiben az Országgyűlési Könyvtár illetve a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat gyűjtőkörébe nem tartozó kiadványról van szó, a gyűjtőkörnek megfelelő szakkönyvtár részesül.
A tudományos és szakkönyvtárak kötelespéldány-szolgáltatáson alapuló kötelezettsége a gyűjtőkörébe tartozó szakirodalomnak a könyvtári rendszeren belül hozzáférhetővé tétele.

Állami Egyetemi könyvtárak
A 6 példányban beérkező köteles példányokból 1 példányt kap két egyetem (Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára és a Pécsi Tudományegyetem Könyvtára), amit külön megállapodásban rögzített gyűjtőköri elosztás alapján, osztanak meg egymás között.
A két egyetemi könyvtár kötelespéldány-szolgáltatáson alapuló kötelezettsége a gyűjtőkörébe tartozó szakirodalomnak a könyvtári rendszeren belül hozzáférhetővé tétele.

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a megyei könyvtárak
A megyei könyvtáraknak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak az Országos Széchényi Könyvtárnak beszolgáltatandó hat köteles példányon felül, a székhelyük szerinti szolgáltatóktól (sokszorosítók, nyomdák) a helyi vonatkozású sajtótermékekből 1 példányt ingyenesen kell kapniuk.
A megyei könyvtárak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kötelespéldány-szolgáltatáson alapuló kötelezettsége a gyűjtőkörébe tartozó szakirodalomnak a könyvtári rendszeren belül hozzáférhetővé tétele.