MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
ZENEMŰVEK: KOTTÁK - WWW
HU ISSN 1788-4667
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek


Betűméret [+] | [0] | [-]
   

© OSZK &  Softing 1997-2008

Created at 2017/03/13 17:27:25
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

A Magyar Nemzeti Bibliográfia. Zeneművek: Kották - WWW az Országos Széchényi Könyvtár által közreadott, negyedévente megjelenő elektronikus folyóirat. Az 1970-2001 között nyomtatásban megjelenő Magyar Nemzeti Bibliográfia. Zeneművek Bibliográfiája c.kiadvány új folyama, amely a Magyarországon kiadott és kötelespéldányként beszolgáltatott, a nemzeti bibliográfia gyűjtőkörébe tartozó nyomtatott zeneművek (kották) bibliográfiai leírásait tartalmazza.

A kiadvány betűrendben közli a jelenleg érvényes, ISBD alapú nemzeti szabvány (MSZ 3424/7-1984) figyelembevételével készült leírásokat. A tételek számozása egy évfolyamon belül folyamatos.

A füzetekben megjelenõ adatokból az OSZK további számítógépes feldolgozások céljait szolgáló adatállományt is készít. Az állomány rekordjainak felépítése megfelel a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott bibliográfiai adatcsere-formátumnak, illetve annak a magyar könyvtári szabványokhoz adaptált változatának, a HUNMARC-nak.

A kiadvány karakterhű megjelenítéséhez az MS Explorer 7 és Mozilla Firefox 2 böngészők használatát, valamint a Times New Roman 3.0. betűkészlet beállítását javasoljuk.

A magyar nemzeti bibliográfia teljes adatbázisa az OSZK katalógusában kereshető a nektar.oszk.hu címen.