Szabványosítás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Általában a szabványosításról

A könyvtári szabványosítás területére vonatkozó fejlesztések mindenekelőtt a bibliográfiai feltárás (vagy – újszerűen –: forrásfeltárás) szabályainak a megújítását célozzák, beleértve az RDA (Resource Description and Access=Forrásleírás és Hozzáférés) anglo-amerikai katalogizálási szabályzat hazai bevezetését, új kommunikációs formátumok (MARC21, BIBFRAME) implementálását, illetve a kapcsolódó dokumentumok (az IFLA könyvtári referenciamodellje, a katalogizálás új nemzetközi alapelvei) magyar nyelvre való átültetését. A projektkomponens további részelemei: a könyvtárügyet érintő elavult szabványok új kiadásainak, illetve az utóbbi időben megjelent releváns nemzetközi szabványoknak a honosítása; az ETO új, elektronikus kiadásának előkészítése, stb.

Az RDA bevezetése

Az RDA lefordítása, bevezetésének előkészítése hosszas folyamat, amelyet tovább nyújt, hogy a szabályzatot jelenleg átdolgozzák a 2017 augusztusában kiadott könyvtári referenciamodell alapján, az új változat megjelenése pedig csak 2018 június második felében várható.

Terveink szerint maga a bevezetés – a nemzetközi gyakorlatot alapul véve – fokozatosan zajlik majd, mindenekelőtt az RDA-hoz való igazodás okán definiált új MARC-mezők használatának előírásával, illetve az adattartalomra vonatkozó egyes szabályok meghatározásával (pl. rövidítések használatának eltörlése). A témára fókuszáló workshopok, tutorialok segítik majd a szakma képviselőit az új szabályzattal való ismerkedésben, a későbbiekben pedig módszertanok kidolgozásával szeretnénk gördülékenyebbé tenné az átállást.

Az OSZK mellett több intézmény képviselőiből felálló „RDA-HU” elnevezésű munkacsoport az RDA katalogizálási szabályzat magyarországi bevezetését készíti elő és koordinálja.

 

Az RDA-ról magyar nyelven megjelent írások: