Szabványosítás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Általában a szabványosításról

A könyvtári szabványosítás területére vonatkozó fejlesztések mindenekelőtt a bibliográfiai feltárás (vagy – újszerűen –: forrásfeltárás) szabályainak a megújítását célozzák, beleértve az RDA (Resource Description and Access=Forrásleírás és Hozzáférés) anglo-amerikai katalogizálási szabályzat hazai bevezetését, új kommunikációs formátumok (MARC21, BIBFRAME) implementálását, illetve a kapcsolódó dokumentumok (az IFLA könyvtári referenciamodellje, a katalogizálás új nemzetközi alapelvei) magyar nyelvre való átültetését. A projektkomponens további részelemei: a könyvtárügyet érintő elavult szabványok új kiadásainak, illetve az utóbbi időben megjelent releváns nemzetközi szabványoknak a honosítása; az ETO új, elektronikus kiadásának előkészítése, stb.

Az RDA bevezetése

Az RDA lefordítása, bevezetésének előkészítése hosszas folyamat, amelyet tovább nyújt, hogy a szabályzatot jelenleg átdolgozzák a 2017 augusztusában kiadott könyvtári referenciamodell alapján.

Terveink szerint maga a bevezetés – a nemzetközi gyakorlatot alapul véve – fokozatosan zajlik majd, mindenekelőtt az RDA-hoz való igazodás okán definiált új MARC-mezők használatának előírásával, illetve az adattartalomra vonatkozó egyes szabályok meghatározásával (pl. rövidítések használatának eltörlése). A témára fókuszáló workshopok, tutorialok segítik majd a szakma képviselőit az új szabályzattal való ismerkedésben, a későbbiekben pedig módszertanok kidolgozásával szeretnénk gördülékenyebbé tenné az átállást.

Az OSZK mellett több intézmény képviselőiből felálló „RDA-HU” elnevezésű munkacsoport az RDA katalogizálási szabályzat magyarországi bevezetését készíti elő és koordinálja.

Munkaanyagok

A nemzeti könyvtár Országos Könyvtári Rendszer projektjének keretében zajlik a könyvtári katalogizálás hazai szabályozásának megújítása, aminek elengedhetetlen velejárója a terület szakszókincsének frissítése, újragondolása. A projekt során született alábbi dokumentumokat hangsúlyosan munkaanyagként adjuk közre.

A közölt szövegek, táblázatok „terminológiai összecsiszolása” jelenleg zajlik, nem tekinthetők tehát véglegesnek, ugyanakkor úgy gondoltuk, közreadásukkal nem csupán közös gondolkodásra invitálhatjuk a szakmát, hanem egyszersmind megfelelő tájékoztatást nyújthatunk az eddigi és várható eredményekről.

Várjuk a szakmai közönség hozzászólását, véleményét a következő címen: dancsz@oszk.hu.

 

Az RDA-ról magyar nyelven megjelent írások:

 • DANCS Sz.: A Bibliográfiai Átállás programja – az RDA franciaországi átültetése, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 63(9). 2016. pp. 344-352.
 • DANCS Sz.: Hogyan fogunk katalogizálni a jövőben? – FRBR-alapú bibliográfiai feldolgozás a gyakorlatban, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(2). 2017. pp. 10-16.
 • DANCS Sz.: RDA-kitekintés: példák az anglo-amerikai katalogizálási szabályzat európai átültetéseire, Könyvtári Figyelő, 63(1). 2017. pp. 85-89.
 • DANCS Sz.: Az RDA mint a katalogizálás új nemzetközi szabályzata? Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(5). 2017. pp. 9-17.
 • DANCS Sz.: Röviden az RDA-ról, Könyvtári Figyelő, 63(2). 2017. pp. 211-217.
 • DANCS Sz.: Oszd meg, és ne uralkodj! Az OCLC 2017. évi berlini konferenciájának főbb üzenetei, Könyvtári Figyelő, 63(3). 2017. pp. 362-367. (részben foglalkozik az RDA-val)
 • DANCS Sz.: Új utakon az RDA – rövid jelentés a European RDA Interest Group 2017-es éves találkozójáról, Könyvtári Figyelő, 63(?). 2017. (megj. alatt) = DANCS Sz.: Új utakon az RDA – rövid jelentés a European RDA Interest Group 2017-es éves találkozójáról, Könyvtári Figyelő, 63(4). 2017. pp. 589-590.
 • DANCS Sz.: A hiteles digitális másolatról és a másolati példányok bibliográfiai kezeléséről – 2. rész: Metaadatok, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(12). 2017. pp. 3-11.
 • DANCS Sz.: „RDA reborn” – a könyvtári referenciamodell és az átalakuló RDA – 1. rész: Bevezetés az IFLA LRM-be, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 65(3). 2018. pp. 141-152.

 • DANCS Sz.: „RDA reborn” – a könyvtári referenciamodell és az átalakuló RDA – 2. rész: A 3R projekt, avagy az RDA megújulása, Tudományos és Műszaki tájékoztatás, 65(4). 2018. pp. 228-237.

 • DANCS Sz.: Digitális szurrogátumok RDA-alapú feldolgozása költséghatékonyan – az edinburghi módszer, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 27(2). 2018. pp. 3-10.

 • DUDÁS Anikó: Forrásleírás és hozzáférés: az új angol-amerikai katalogizálási szabályzat (RDA) és kritikája, Könyvtári Figyelő, 58. köt. 4. sz. 2012. p. 727-750.
 • DUDÁS Anikó: Nemcsak weben lenni, hanem webből lenni: a Funkcionális követelmények (FR) metaadatmodell-család névterei és a szemantikus web, Könyvtári Figyelő, 59. köt. 1. sz. 2013. p. 45-64.
 • VASS Johanna: Az RDA kapcsolata a nemzetközi könyvtári modellekkel, és elemkészletekkel I. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 64(4). 2017 = VASS Johanna: Az RDA kapcsolata a nemzetközi könyvtári modellekkel, és elemkészletekkel I. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 64(4). 2017. pp. 168-188.
 • VASS Johanna.: Az RDA kapcsolata a nemzetközi könyvtári modellekkel, és elemkészletekkel II. Az RDA szótárai – tovább az FRBRoo modell felé. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 64(10). 2017. pp. 477-495.
 • DANCS Sz. - HUBAY M. - MOHAY A.: Az RDA és a BIBFRAME hazai implementálása, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 66(9). 2019. pp. 534-539.