Hármas könyvbemutató

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2018/10/04

2018. október 4-én, délután hármas könyvbemutatóval várjuk Önöket. A Kincses Kolozsvár kalendáriumát, Füzesi Magda: Ima mindenkor című verseskötetét és Auguste De Gerando: Erdély és az erdélyiek című művét a 17.30-kor kezdődő rendezvényen ismerhetik meg.

A köteteket méltatja: Elbe István, Lisztóczky László és Miskolczy Ambrus

Résztvevők: Füzesi Magda, Gajda Péter, H. Szabó Gyula

A művekről:
Erdély és az erdélyiek

Régi, nyomasztó adósságunkat törleszti a kötet fordítója-gondozója: Gajda Péter székesfehérvári tanár. 173 évvel az első kiadás megjelenése után a francia történész munkáját magyar nyelven is kézbe vehetjük.

Auguste de Gerando hibridműfajt teremt, nem nevezhetjük másképp, mint országismertetésnek. Megismerés, bemutatás, megértés. Ha a megismerésen és a bemutatáson lenne a hangsúly, akkor nevezhetnénk a művet útleírásnak. Csakhogy de Gerandónál a megértés igénye a leghangsúlyosabb, ez motiválja a másik kettőt. De Gerando nem külföldi utazó, aki az egzotikumot vagy egy hipotézis igazolását keresi utazásai során. Nem is külföldi újságíró, aki ma itt, holnap ott készít cikket, riportot, de mindig kívülálló marad. Ő totális elmerülést akar: meg akarja érteni a magyarságot és Erdélyt a maga teljességében, szinkron és diakron módon egyaránt, sőt, kitekintve a várható jövőbeli folyamatok felé is.

Kincses Kolozsvár kalendáriuma

„Útjára bocsátván hetedik kedves kincses kalendáriumunkat, reméljük azt, hogy nem csak az augusztustól júliusig tartó esztendő folyamán veszik elő és lapozgatják e könyvet olvasóink, de elő-előveszik – a többi kötetünkhöz hasonlóan – valahányszor »társalogni« akarnak a kincses várossal. Szerzőink és a fényképészek segítségével visszatekintünk emlékezetre méltó eseményekre, emberekre, régi utcáin barangolunk, megemlékezünk az erdélyi vallásszabadságról, hiszen olyan városban élünk, melyben öt püspök szolgál, és persze tisztelgünk városunk szülöttje, Mátyás király emléke előtt…”

H. Szabó Gyula

Ima mindenkor

„A szerző által választott kötetcím akár Nagy László hatalmas invokációjának (Himnusz minden időben) parafrázisa is lehetne – amennyiben itt is világbíró erő a szerelem. Csakhogy Nagy Lászlónál a szerelem egyértelmű és jótékony emberi erőkben érzékelhető, Füzesi Magda istene pedig reménykedésként tudható, megszólítható; de itt megjelenített képe inkább csak a sorsként, gyakran végzetként figyelőé. Arra figyelőé, hogyan fejtjük titkait, és hogyan keressük (elkerülhetetlen) útjainkat. […]

Az eredeti hang a műveltség eredménye. A történelem (a politikum) hullámveréseit tanúsító és attól távolodó ember saját mondataiban felejthetetlen olvasmányok fénye is izzik. Ha nem hisz is saját emberi-művészi varázserőben – titkos tudás letéteményese immár ez a versbenszóló ember…”

Egyed Emese

A kötetek a helyszínen kedvezményesen megvásárolhatók.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A rendezvény plakátja


Az esemény képekben