Főigazgató
Általános Főigazgató-helyettes
Gazdasági Főigazgató-helyettes
Gyűjtemény-
szervezési
Igazgatóság
Információ-
szolgáltatási
Igazgatóság
Különgyűj-
teményi
Igazgatóság
Tudományos Igazgatóság
Információ-
technológiai Igazgatóság
Projekt Iroda
Jogi és Igazgatási Osztály
Kötelespéldány és Kiadvány-
azonosító-kezelő Osztály
Tájékoztató Osztály
Kézirattár
Tudományos Titkárság
E-könyvtári Szolgáltatások Osztálya
Kontrolling
Kutatási és Szervezet-fejlesztési Osztály
Humánpolitikai Osztály
Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály
Olvasó és Ügyfélszolgálati Osztály
Régi Nyomtatványok Tára
Könyv- és Művelődés-
történeti Kutatások Osztálya
Webtartalom Koordinációs Osztály
Pénzügyi és Számviteli Osztály
Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály
Nemzetközi és Kulturális Kapcsolatok Osztálya
Kurrens Feldolgozó Osztály
Országos Lelőhely-koordinációs és Dokumentum-
ellátó Osztály
Térképtár
MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport
Alkalmazás Szolgáltatások Osztály
Bérgazdálkodási és Munkaügyi Osztály
Könyvtár-
tudományi Szakkönyvtár
Belső Ellenőr
Retrospektív Feldolgozó Osztály
Raktári Osztály
Zeneműtár
Ciszterci Műemlékkönyvtár
Infrastruktúra Szolgáltatások Osztály
Működés-fenntartási Osztály
Biztonsági Osztály
Analitikus Feldolgozó Osztály
Restauráló és Kötészeti Osztály
Színháztörténeti Tár
Digitalizáló Osztály
Történeti Interjúk Tára
Plakát- és Kisnyomtatvány-
tár
Fényképtár
Főigazgató

Hammerstein Judit
mb. főigazgató
telefon: +36 1 2243 880
e-mail: hammerstein.judit@oszk.hu

titkárság:
Csikós Márta
telefon: +36 1 2243 881
e-mail: szomolanyi.marta@oszk.hu
Telefonkönyv

Általános Főigazgató-helyettes

Telefonkönyv

Gazdasági Főigazgató-helyettes

Császár Katalin
gazdasági igazgató-helyettes
telefon: +36 1 224-3731
e-mail: csaszar.katalin@oszk.hu

Repiczki Zsuzsanna
gazdasági szakreferens
telefon: +36 1 2323 514
e-mail: repiczki.zsuzsanna@oszk.hu

titkárság:
Tauzer Ilona
telefon: +36 1 224-3809
e-mail: tauzer.ilona@oszk.hu
Telefonkönyv

Könyvtári Intézet

Bánkeszi Lajosné
címzetes igazgató
telefon: +36 1 224-3797
e-mail: bankeszi.katalin@oszk.hu

Fehér Miklós
igazgató
telefon: +36 1 224-3787
e-mail: feher.miklos@oszk.hu


Titkárság:
Csaba Attiláné
telefon: +36 1 224-3788
e-mail: csaba.attilane@oszk.hu
Telefonkönyv

Gazdasági Igazgatóságtelefon: +36 1 224 3808
Telefonkönyv

Információtechnológiai Igazgatóság

Lendvay Miklós
igazgató
telefon: +36 1 224 3756
e-mail: lendvay.miklos@oszk.hu


Projektreferens:
Drucker György
telefon: +36 1 224 3757
e-mail: drucker.gyorgy@oszk.hu


Titkársági adminisztráció:
Badacsonyi Orsolya
telefon: +36 1 224-3814
e-mail: badacsonyi.orsolya@oszk.hu
Telefonkönyv

Tudományos Igazgatóság

Dr. Boka László
igazgató
telefon: +36 1 487 8650
e-mail: boka.laszlo@oszk.hu


titkárság:
Kelemen Brigitta
telefon: +36 1 487 8602
e-mail: kelemen.brigitta@oszk.hu
Telefonkönyv

Különgyűjteményi Igazgatóság

Földesi Ferenc
igazgató
telefon: +36 1 224-3771
e-mail: foldesi.ferenc@oszk.hu


titkárság:
Sinkó Bettina
telefon: +36 1 224 3772
e-mail: sinko.bettina@oszk.hu
Telefonkönyv

Információszolgáltatási Igazgatóság

Elbe István
igazgató
telefon: +36 1 224 3768
e-mail: elbe.istvan@oszk.hu


titkárság:
Redlné Kordics Márta
telefon: +36 1 224 3765
e-mail: kordics.marta@oszk.hu
Telefonkönyv

Gyűjteményszervezési Igazgatóság

Rácz Ágnes
igazgató
telefon: +36 1 224 3748
e-mail: racz.agnes@oszk.hu


titkárság:
László Andrea
telefon: +36 1 224 3802
e-mail: laszlo.andrea@oszk.hu
Telefonkönyv

Kötelespéldány és Kiadvány-
azonosító-kezelő Osztály


Csirmazné Rezi Éva
osztályvezető
telefon: +36 1 487 8609
e-mail: rezi.eva@oszk.hu
Dolgozók névsora

Tájékoztató Osztály

Bubonyicz Andrea
mb. osztályvezető
telefon: +36 1 487-8649
e-mail: bubonyicz.andrea@oszk.hu
Dolgozók névsora

Kézirattár

Lipthay Endre
osztályvezető
telefon: +36 1 224-3774
e-mail: lipthay.endre@oszk.hu
Dolgozók névsora

Tudományos Titkárság

Dede Franciska
osztályvezető
telefon: +36 1 232-3576
e-mail: dede.franciska@oszk.hu
Dolgozók névsora

E-könyvtári Szolgáltatások Osztálya

Moldován István
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3846
e-mail: moldovan.istvan@oszk.hu
Dolgozók névsora

Belső Ellenőr

Vizsyné Balogh Valéria
Belső Ellenőr
telefon: +36 1 224 3726
e-mail: balogh.valeria@oszk.hu
Telefonkönyv

Kutatási és Szervezet-fejlesztési Osztály

Tóth Máté
osztályvezető
telefon: +36 1 487-8676
e-mail: toth.mate@oszk.hu
Dolgozók névsora

Humánpolitikai Osztály

Kápolnai Péter
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3706
e-mail: kapolnai.peter@oszk.hu
Dolgozók névsora

Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály

Kaposváriné Dányi Éva
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3750
e-mail: danyi.eva@oszk.hu
Dolgozók névsora

Olvasó és Ügyfélszolgálati Osztály

Patakiné Bagi Éva
osztályvezető
telefon: +36 1 487 8686
e-mail: bagi.eva@oszk.hu
Dolgozók névsora

Régi Nyomtatványok Tára

Dr. Farkas Gábor
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3782
e-mail: farkas.gabor@oszk.hu
Dolgozók névsora

Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztálya

Dr. Pojjákné Vásárhelyi Judit
osztályvezető
telefon: +36 1 232 3508
e-mail: vasarhelyi.judit@oszk.hu
Dolgozók névsora

Webtartalom Koordinációs Osztály

Sudár Annamária
osztályvezető
telefon: +36 1 487 8626
e-mail: sudar.annamaria@oszk.hu
Dolgozók névsora

Pénzügyi és Számviteli Osztály

Lukács Gézáné Zsuzsanna
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3862
e-mail: lukacs.zsuzsanna@oszk.hu
Dolgozók névsora

Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály

Dr. Hangodi Ágnes
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3821
e-mail: hangodi.agnes@oszk.hu
Dolgozók névsora

Nemzetközi és Kulturális Kapcsolatok Osztálya

Antalffy Péter
osztályvezető
telefon: +36 1 224-3744
e-mail: pr@oszk.hu
Dolgozók névsora

Kurrens Feldolgozó Osztály

Tóth Loránd
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3752
e-mail: toth.lorand@oszk.hu
Dolgozók névsora

Bérgazdálkodási és Munkaügyi Osztály

Sárköziné Tóth Júlia
mb. osztályvezető
telefon: +36 1 224 3722
e-mail: toth.julia@oszk.hu
Dolgozók névsora

Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Fazokas Eszter
osztályvezető
telefon: +36 1 224-3794
e-mail: fazokas.eszter@oszk.hu
Dolgozók névsora

Országos Lelőhely-koordinációs és Dokumentumellátó Osztály

Paulik Péter
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3825
e-mail: paulik.peter@oszk.hu
Dolgozók névsora

Térképtár

Dr. Pászti László
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3784
e-mail: paszti.laszlo@oszk.hu
Dolgozók névsora

1956-os Intézet - Oral History Archívum

Rainer-Micsinyei János Pál
osztályvezető
telefon: +36 1 322 5228
e-mail: rainer.m.janos@oszk.hu
Dolgozók névsora

Alkalmazás Szolgáltatások Osztály

Boros Tímea
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3826
boros.timea@oszk.hu
Dolgozók névsora

Jogi és Igazgatási Osztály

Dr. Seres Ilona
osztályvezető
telefon: +36 1 487 8657
seres.ilona@oszk.hu
Dolgozók névsora

Biztonsági Osztály

Lukács Tibor
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3739
e-mail: lukacs.tibor@oszk.hu
Dolgozók névsora

Retrospektív Feldolgozó Osztály

Matolay Katalin
osztályvezető
telefon: +36 1 232 3557
e-mail: matolay.katalin@oszk.hu
Dolgozók névsora

Analitikus Feldolgozó Osztály

Tamás Kincső
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3792
e-mail: tamas.kincso@oszk.hu
Dolgozók névsora

Raktári Osztály

Hegedüs Krisztina
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3747
e-mail: hegedus.krisztina@oszk.hu
Dolgozók névsora

Restauráló és Kötészeti Osztály

Érdi Marianne
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3897
e-mail: erdi.marianne@oszk.hu
Dolgozók névsora

Zeneműtár

Dr. Mikusi Balázs
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3777
e-mail: mikusi.balazs@oszk.hu
Dolgozók névsora

Színháztörténeti Tár

Dr. Sirató Ildikó
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3780
e-mail: sirato.ildiko@oszk.hu
Dolgozók névsora

Történeti Interjúk Tára

Lillin Beatrice
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3711
e-mail: lillin.beatrice@oszk.hu
Dolgozók névsora

Plakát- és Kisnyomtatványtár

Kopcsay Ágnes
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3799
e-mail: kopcsay.agnes@oszk.hu
Dolgozók névsora

Fényképtár

Sárközy Réka
osztályvezető
telefon: +36 1 487-8812
e-mail: sarkozy.reka@oszk.hu
Dolgozók névsora

MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport

Sarbak Gábor
osztályvezető
telefon: +36 1 487 8634
e-mail: sg@hcbc.hu
Dolgozók névsora

Ciszterci Műemlékkönyvtár

Németh Gábor
osztályvezető
telefon: +36 88 593 800
e-mail: nemeth.gabor@oszk.hu
Dolgozók névsora

Infrastruktúra Szolgáltatások Osztály

Schirilla Tamás
mb. osztályvezető
telefon: +36 1 224 3870
e-mail: schirilla.tamas@oszk.hu
Dolgozók névsora

Integrált Könyvtári Rendszer Osztály

Balázs László
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3826
balazs.laszlo@oszk.hu
Dolgozók névsora

Digitalizáló Osztály

Győrffy Szabolcs
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3770
e-mail: gyorffy.szabolcs@oszk.hu
Dolgozók névsora

Működés-fenntartási Osztály

Galovtsik Zsolt
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3851
e-mail: galovtsik.zsolt@oszk.hu
Dolgozók névsora
Projekt Iroda

Dancs Szabolcs
projektigazgató
telefon: +36 1 224 3857
e-mail: dancs.szabolcs@oszk.hu


Dolgozók névsora