előző

index

következő

 

MISSALE QUINQUEECCLESIENSE

Velence, 1499,
Johannes Emericus de Spira,
Johannes Paep budai könyvárus költségén.
Pergamen

Az első nyomtatott Pécsi Misekönyv pergamenpéldánya Ernuszt János püspök megbízásából készült. A kiadványnak jelenleg három pergamen és egy papír példánya ismert. A pergamenre nyomtatottakat kézzel festett fametszetes képekkel, iniciálékkal és keretekkel díszítették, rubrikáit vörössel nyomtatták. Az ősnyomtatvány díszítésekor a készíttető és a kivitelező az esztergomi Missale 1495-ös Ratdolt-féle kiadásához nyúlt vissza. A szertartáskönyv két fő részének iniciáléját azonban nem nyomtatta ki, s azok elkészítéséről csak a pergamen példányok esetében gondoskodott. A budapesti, a pannonhalmi és a pécsi nyomtatványt egy közepes képességű kéz díszítette. A szakirodalom ezt a festőt általában az itáliai reneszánsz stílust Magyarországon meghonosító budai mesterek egyikével azonosítja. A három példány csaknem egyforma kifestése azonban inkább a készítés, mint a használat helyére utalhat. A példány 1615 előtt az esztergomi káptalan tulajdonában volt.

 

A velencei könyvdíszítés jellegzetes emléke

   Országos Széchényi Könyvtár 1996