Tematikus honlapok, virtuális kiállítások

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Országos Széchényi Könyvtár internetes tartalomszolgáltatásai a nemzeti könyvtár stratégiaváltásának eredményeként a megváltozott ismeretszerzési szokások jegyében fogantak.

Célunk egyfelől, hogy – az internet adta új lehetőségek kihasználása révén – a széles nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tegyük az intézményünkben őrzött különleges, egyedi vagy ritka dokumentumok egy részét, másrészt, hogy jól definiált, adatbázis hátterű, adott esetben több intézmény összefogásával készülő, folyamatosan gyarapodó tudományos igényű szolgáltatásokat hozzunk létre.

A digitalizált szövegek (pl. kéziratok, régi könyvek), képek (pl. régi fényképek, metszetek), hangzó anyagok (pl. korai felvételek, ritkaságok) lehetővé teszik azt is, hogy egy-egy meghatározott szempont, aktualitás, vagy valamely más szellemi szervező erő mentén, hozzáadott értékekkel – kereshetőség, célirányos újabb digitalizálások, multimédia-elemek stb. – kiegészülve, jól definiált, jól szerkesztett kisebb-nagyobb egyéb tematikus összeállítások is létrejöhessenek. A virtuális tér alkalmat ad arra is, hogy megőrizzük néhány kiállításunkat digitális formában is.

Az így megszülető honlapok közvetlenül is segíthetik a pedagógusok munkáját, az internetes kultúra által pedig a közoktatás és a felsőoktatás, valamint a könyvtárügy minden szereplőjét is.
Az internet lehetőséget ad arra is, hogy a népszerűsítő és a tudományos vetületek jól strukturált rendben egy szolgáltatáson belül jelenjenek meg.